Ressursitõhusus ja ringmajandus

01-04-2018

Varasemate ja praeguste ressursikasutustavade tagajärjeks on suur saastatus, keskkonnaseisundi halvenemine ja loodusvarade ammendumine. ELi jäätmepoliitikal on pikk ajalugu ja tavaliselt on see keskendunud keskkonnahoidlikumale jäätmekäitlusele. Selle suundumuse peaksid ümber pöörama ressursitõhusa Euroopa tegevuskava ja ringmajanduse pakett, mis muudavad ELi majanduse 2050. aastaks säästvaks. Jäätmeid käsitleva nelja uue direktiiviga hiljutises ringmajanduse paketis kehtestatakse uued jäätmekäitluseesmärgid seoses jäätmetekke vältimise, korduskasutamise, ringlussevõtu ja prügilasse ladestamisega.

Varasemate ja praeguste ressursikasutustavade tagajärjeks on suur saastatus, keskkonnaseisundi halvenemine ja loodusvarade ammendumine. ELi jäätmepoliitikal on pikk ajalugu ja tavaliselt on see keskendunud keskkonnahoidlikumale jäätmekäitlusele. Selle suundumuse peaksid ümber pöörama ressursitõhusa Euroopa tegevuskava ja ringmajanduse pakett, mis muudavad ELi majanduse 2050. aastaks säästvaks. Jäätmeid käsitleva nelja uue direktiiviga hiljutises ringmajanduse paketis kehtestatakse uued jäätmekäitluseesmärgid seoses jäätmetekke vältimise, korduskasutamise, ringlussevõtu ja prügilasse ladestamisega.