Võitlus kliimamuutuste vastu

01-02-2018

Kasvuhoonegaaside vähendamise poolest kuulub Euroopa Liit maailma suurte majandusjõudude seas esimeste hulka. 2018. aastaks oli EL vähendanud kasvuhoonegaaside heitkoguseid 1990. aasta tasemega võrreldes 23% ning on kohustunud vähendama neid 2030. aastaks kokku 40%. Euroopa Komisjon esitles 2019. aasta detsembris Euroopa rohelist kokkulepet ja soovitab nüüd meetmepaketti, mille eesmärk on suurendada 2030. aastaks seatud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärki ja vähendada 2050. aastaks ELi majanduse CO2 heidet kooskõlas Pariisi kokkuleppega. Et saavutada tasakaalustatud tegevuse tulemusel 2050. aastaks CO2-neutraalsus, tegi komisjon 2020. aasta septembris ettepaneku suurendada 2030. aastaks ette nähtud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärki 1990. aasta tasemega võrreldes 55%-ni.

Kasvuhoonegaaside vähendamise poolest kuulub Euroopa Liit maailma suurte majandusjõudude seas esimeste hulka. 2018. aastaks oli EL vähendanud kasvuhoonegaaside heitkoguseid 1990. aasta tasemega võrreldes 23% ning on kohustunud vähendama neid 2030. aastaks kokku 40%. Euroopa Komisjon esitles 2019. aasta detsembris Euroopa rohelist kokkulepet ja soovitab nüüd meetmepaketti, mille eesmärk on suurendada 2030. aastaks seatud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärki ja vähendada 2050. aastaks ELi majanduse CO2 heidet kooskõlas Pariisi kokkuleppega. Et saavutada tasakaalustatud tegevuse tulemusel 2050. aastaks CO2-neutraalsus, tegi komisjon 2020. aasta septembris ettepaneku suurendada 2030. aastaks ette nähtud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärki 1990. aasta tasemega võrreldes 55%-ni.