Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem

01-02-2018

Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem on mitmetasandiline süsteem, millesse kuuluvad mikro- ja makrotasandi usaldatavusjärelevalvet tegevad asutused ja mille eesmärk on tagada ELis järjepidev ja sidus finantsjärelevalve. Süsteemi moodustavad Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, kolm Euroopa järelevalveasutust (Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve) ja liikmesriikide järelevalveasutused. Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi on pidevalt arendanud, sest olud, milles süsteem toimib, muutuvad. Suurimad muutused on olnud pangandusliidu loomine, eesmärk kujundada välja kapitaliturgude liit ja Ühendkuningriigi väljaastumine EList.

Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem on mitmetasandiline süsteem, millesse kuuluvad mikro- ja makrotasandi usaldatavusjärelevalvet tegevad asutused ja mille eesmärk on tagada ELis järjepidev ja sidus finantsjärelevalve. Süsteemi moodustavad Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, kolm Euroopa järelevalveasutust (Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve) ja liikmesriikide järelevalveasutused. Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi on pidevalt arendanud, sest olud, milles süsteem toimib, muutuvad. Suurimad muutused on olnud pangandusliidu loomine, eesmärk kujundada välja kapitaliturgude liit ja Ühendkuningriigi väljaastumine EList.