ELi liikmesriikidele antav finantsabi

01-02-2018

Euroopa finantsabi mehhanismide eesmärk on hoida ELi ja euroala finantsstabiilsust, sest ühe riigi finantsprobleemid võivad avaldada teiste liikmesriikide makromajanduslikule stabiilsusele suurt mõju. Finantsabi on seotud makromajanduslike tingimustega (see on pigem laen kui rahaülekanne), millega tagatakse, et sellist abi saavad liikmesriigid viivad ellu vajalikud maksu-, majandus-, struktuuri- ja järelevalvereformid. Reformides lepitakse kokku ja need kinnitatakse konkreetsetes dokumentides (vastastikuse mõistmise memorandumid), mis avaldatakse komisjoni veebisaidil ning vajaduse korral ka Euroopa stabiilsusmehhanismi veebisaidil.

Euroopa finantsabi mehhanismide eesmärk on hoida ELi ja euroala finantsstabiilsust, sest ühe riigi finantsprobleemid võivad avaldada teiste liikmesriikide makromajanduslikule stabiilsusele suurt mõju. Finantsabi on seotud makromajanduslike tingimustega (see on pigem laen kui rahaülekanne), millega tagatakse, et sellist abi saavad liikmesriigid viivad ellu vajalikud maksu-, majandus-, struktuuri- ja järelevalvereformid. Reformides lepitakse kokku ja need kinnitatakse konkreetsetes dokumentides (vastastikuse mõistmise memorandumid), mis avaldatakse komisjoni veebisaidil ning vajaduse korral ka Euroopa stabiilsusmehhanismi veebisaidil.