ELi fiskaalpoliitika raamistik

01-01-2018

Et tagada majandus- ja rahaliidu stabiilsus, on riigi jätkusuutmatu rahanduse ärahoidmiseks vaja tugevat raamistikku. Reform, millega muudeti stabiilsuse ja kasvu pakti (kuulub majanduse juhtimist käsitleva kuue seadusandliku akti paketti), jõustus 2011. aasta lõpul. Teine reform – majandus- ja rahaliidu valitsustevaheline stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping, mis hõlmab fiskaalkokkulepet – jõustus 2013. aasta alguses. Peale selle jõustus 2013. aasta mais määrus riikide esialgsete eelarvekavade hindamise kohta (kuulub kahe seadusandliku ettepaneku paketti).

Et tagada majandus- ja rahaliidu stabiilsus, on riigi jätkusuutmatu rahanduse ärahoidmiseks vaja tugevat raamistikku. Reform, millega muudeti stabiilsuse ja kasvu pakti (kuulub majanduse juhtimist käsitleva kuue seadusandliku akti paketti), jõustus 2011. aasta lõpul. Teine reform – majandus- ja rahaliidu valitsustevaheline stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping, mis hõlmab fiskaalkokkulepet – jõustus 2013. aasta alguses. Peale selle jõustus 2013. aasta mais määrus riikide esialgsete eelarvekavade hindamise kohta (kuulub kahe seadusandliku ettepaneku paketti).