Euroopa rahapoliitika

01-02-2018

Euroopa Keskpankade Süsteem (EKPS) koosneb Euroopa Keskpangast (EKP) ja kõigi ELi liikmesriikide keskpankadest. EKPSi esma eesmärk on säilitada hindade stabiilsus. Esmaeesmärgi saavutamiseks tugineb EKP nõukogu oma otsustes kahesambalisele rahapoliitika strateegiale ja viib neid otsuseid ellu nii tavapäraste kui ka mittestandardsete rahapoliitikameetmete kaudu. EKP tavapärase rahapoliitika kõige olulisemad vahendid on avaturuoperatsioonid, püsivahendid ja kohustuslike reservide hoidmine. Finantskriisi tõttu muutis EKP ka oma kommunikatsioonistrateegiat, hakates avaldama eelkommunikatsioone hinnastabiilsuse väljavaatest sõltuva EKP intressimäärapoliitika tulevase kursi kohta, ning on võtnud mitmeid mittestandardseid rahapoliitikameetmeid. Need hõlmavad varade ja riigivõlakirjade ostmist järelturult, et tagada hinnastabiilsus ja rahapoliitika ülekandemehhanismi toimimine.

Euroopa Keskpankade Süsteem (EKPS) koosneb Euroopa Keskpangast (EKP) ja kõigi ELi liikmesriikide keskpankadest. EKPSi esma eesmärk on säilitada hindade stabiilsus. Esmaeesmärgi saavutamiseks tugineb EKP nõukogu oma otsustes kahesambalisele rahapoliitika strateegiale ja viib neid otsuseid ellu nii tavapäraste kui ka mittestandardsete rahapoliitikameetmete kaudu. EKP tavapärase rahapoliitika kõige olulisemad vahendid on avaturuoperatsioonid, püsivahendid ja kohustuslike reservide hoidmine. Finantskriisi tõttu muutis EKP ka oma kommunikatsioonistrateegiat, hakates avaldama eelkommunikatsioone hinnastabiilsuse väljavaatest sõltuva EKP intressimäärapoliitika tulevase kursi kohta, ning on võtnud mitmeid mittestandardseid rahapoliitikameetmeid. Need hõlmavad varade ja riigivõlakirjade ostmist järelturult, et tagada hinnastabiilsus ja rahapoliitika ülekandemehhanismi toimimine.