Töötajate lähetamine

01-05-2018

Euroopa Liidu toimimise lepingus sätestatud asutamisvabadus ja teenuste osutamise vabadus tagavad ettevõtjate ja spetsialistide liikuvuse ELis. Kuid õiglase liikuvuse ja konkurentsi tagamiseks kehtivad ka konkreetsed ELi õigusaktid, millega reguleeritakse lähetatud töötajate õigusi.

Euroopa Liidu toimimise lepingus sätestatud asutamisvabadus ja teenuste osutamise vabadus tagavad ettevõtjate ja spetsialistide liikuvuse ELis. Kuid õiglase liikuvuse ja konkurentsi tagamiseks kehtivad ka konkreetsed ELi õigusaktid, millega reguleeritakse lähetatud töötajate õigusi.