Keelepoliitika

01-09-2017

Tehes jõupingutusi liikuvuse ja kultuuridevahelise mõistmise edendamiseks, on EL määranud keeleõppe tähtsaks prioriteediks ning rahastab selles valdkonnas arvukaid programme ja projekte. EL on seisukohal, et mitmekeelsusel on Euroopa konkurentsivõimes suur tähtsus. Seetõttu näeb üks ELi keelepoliitika eesmärke ette, et iga Euroopa kodanik peaks lisaks emakeelele valdama veel kahte keelt.

Tehes jõupingutusi liikuvuse ja kultuuridevahelise mõistmise edendamiseks, on EL määranud keeleõppe tähtsaks prioriteediks ning rahastab selles valdkonnas arvukaid programme ja projekte. EL on seisukohal, et mitmekeelsusel on Euroopa konkurentsivõimes suur tähtsus. Seetõttu näeb üks ELi keelepoliitika eesmärke ette, et iga Euroopa kodanik peaks lisaks emakeelele valdama veel kahte keelt.