Tarbijapoliitika põhimõtted ja vahendid

01-11-2017

Tõhus tarbijakatsepoliitika tagab ühtse turu nõuetekohase ja tulemusliku toimimise[1]. Selle eesmärk on anda tarbijatele õigused kokkupuutes turustajatega ja tagada suurem kaitse kaitsetumatele tarbijatele[2].Tarbijakaitsenormid võivad parandada turutulemusi kogu majanduse ulatuses. Need muudavad turud õiglasemaks ning võivad tarbijatele antava kvaliteetsema teabe abil viia keskkonnahoidlikumate ja sotsiaalsemate turutulemusteni. ELi poliitika peamisteks eesmärkideks on saanud tarbijate mõjujõu suurendamine ning nende turvalisuse ja majanduslike huvide tõhus kaitsmine.

Tõhus tarbijakatsepoliitika tagab ühtse turu nõuetekohase ja tulemusliku toimimise[1]. Selle eesmärk on anda tarbijatele õigused kokkupuutes turustajatega ja tagada suurem kaitse kaitsetumatele tarbijatele[2].Tarbijakaitsenormid võivad parandada turutulemusi kogu majanduse ulatuses. Need muudavad turud õiglasemaks ning võivad tarbijatele antava kvaliteetsema teabe abil viia keskkonnahoidlikumate ja sotsiaalsemate turutulemusteni. ELi poliitika peamisteks eesmärkideks on saanud tarbijate mõjujõu suurendamine ning nende turvalisuse ja majanduslike huvide tõhus kaitsmine.