Taskukohased sideteenused ettevõtjatele ja tarbijatele

01-02-2018

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) ning andmeside ja internetiühenduse teenused on hõivanud tavapärase telefoniside koha ning neist on saanud nii tarbijate kui ka ettevõtjate jaoks esmatähtsad tooted. Oleme tunnistajaks, kuidas tellitav audiovisuaalne sisu muutub üha rohkem kättesaadavaks ning 4G ja 5G internetiühendus kasvab hüppeliselt. Vastuseks sellele on EL loonud telekommunikatsiooni reguleeriva raamistiku, mis koosneb kõigis ELi liikmesriikides kehtivatest normikogumikest ja hõlmab traadiga ja traadita sidetehnoloogiat, internetti ning ringhäälingu- ja ülekandeteenuseid. Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellimusel hiljuti läbi viidud uuringu kohaselt annavad telekommunikatsiooniteenused Euroopa Liidu SKPsse igal aastal 86,1 miljardit eurot ning Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud uued seadusandlikud meetmed võiksid anda lisaks 40 miljardit eurot.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) ning andmeside ja internetiühenduse teenused on hõivanud tavapärase telefoniside koha ning neist on saanud nii tarbijate kui ka ettevõtjate jaoks esmatähtsad tooted. Oleme tunnistajaks, kuidas tellitav audiovisuaalne sisu muutub üha rohkem kättesaadavaks ning 4G ja 5G internetiühendus kasvab hüppeliselt. Vastuseks sellele on EL loonud telekommunikatsiooni reguleeriva raamistiku, mis koosneb kõigis ELi liikmesriikides kehtivatest normikogumikest ja hõlmab traadiga ja traadita sidetehnoloogiat, internetti ning ringhäälingu- ja ülekandeteenuseid. Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellimusel hiljuti läbi viidud uuringu kohaselt annavad telekommunikatsiooniteenused Euroopa Liidu SKPsse igal aastal 86,1 miljardit eurot ning Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud uued seadusandlikud meetmed võiksid anda lisaks 40 miljardit eurot.