Bioloogiline mitmekesisus, maakasutus ja metsamajandus

01-02-2018

ÜRO 1992. aasta keskkonna- ja arengukonverents, kus võeti vastu bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, kujutas endast bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ja looduskaitse alal suurt edasiminekut. ELil on olnud rahvusvahelisel areenil tähtis roll bioloogilise mitmekesisuse vähenemise, kliimamuutuste ja troopiliste vihmametsade hävitamise probleemidele lahenduste otsimisel. 2011. aastal võttis EL endale kohustuse peatada 2020. aastaks bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja ökosüsteemi teenuste kahjustumine ELis. Teised elupaikade direktiivi või ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooniga (CITES) ette nähtud eesmärgid on veel täitmata. Kliimamuutuste leevendamise eesmärgil 2015. aasta detsembris sõlmitud ülemaailmne Pariisi kliimakokkulepe ning selle rakendamiseks vastu võetud ELi õigusaktid peaksid aga aitama säilitada bioloogilist mitmekesisust ja metsi järgmistel kümnenditel. Alates 1992. aastast on ELi kõige olulisem bioloogilise mitmekesisuse ja metsade kaitse rahastamisvahend olnud programm LIFE.

ÜRO 1992. aasta keskkonna- ja arengukonverents, kus võeti vastu bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, kujutas endast bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ja looduskaitse alal suurt edasiminekut. ELil on olnud rahvusvahelisel areenil tähtis roll bioloogilise mitmekesisuse vähenemise, kliimamuutuste ja troopiliste vihmametsade hävitamise probleemidele lahenduste otsimisel. 2011. aastal võttis EL endale kohustuse peatada 2020. aastaks bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja ökosüsteemi teenuste kahjustumine ELis. Teised elupaikade direktiivi või ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooniga (CITES) ette nähtud eesmärgid on veel täitmata. Kliimamuutuste leevendamise eesmärgil 2015. aasta detsembris sõlmitud ülemaailmne Pariisi kliimakokkulepe ning selle rakendamiseks vastu võetud ELi õigusaktid peaksid aga aitama säilitada bioloogilist mitmekesisust ja metsi järgmistel kümnenditel. Alates 1992. aastast on ELi kõige olulisem bioloogilise mitmekesisuse ja metsade kaitse rahastamisvahend olnud programm LIFE.