Töö tulevik ELis

24-04-2017

Majanduse ja tehnika muutused on kujundamas ümber töömaailma kaarti: tekivad uued töökohad, samal ajal kui teised muutuvad iganenuks, ning täistööajaga tööd ja tähtajatuid töölepinguid on asendamas ebatüüpiline töökorraldus. Lisaks sellele tehakse üha rohkem tööd ära müüjaid ja ostjaid ühendavatel internetiplatvormidel või piiri- ja ajavööndiüleste suurte projektimeeskondade poolt. Robootika ja digiteerimine tekitavad uusi küsimusi, kuna rutiinsete ülesannete puhul asendavad masinad järk-järgult inimtööjõudu ning tehnoloogia arenguga kohanemine nõuab uut liiki kutsealaseid ja isiklikke oskusi. On vaja aktiivset tööturupoliitikat, et tulla toime töömaailma muutuva reaalsusega. See puudutab sotsiaalkindlustussüsteeme, mis tuleb kohandada uute, pidevalt muutuvate nõuetega, robootikaga seotud lahendamata eetilisi ja praktilisi probleeme ning vajadust uute digioskuste järele, mis on väga olulised uues töökeskkonnas ellujäämiseks.

Majanduse ja tehnika muutused on kujundamas ümber töömaailma kaarti: tekivad uued töökohad, samal ajal kui teised muutuvad iganenuks, ning täistööajaga tööd ja tähtajatuid töölepinguid on asendamas ebatüüpiline töökorraldus. Lisaks sellele tehakse üha rohkem tööd ära müüjaid ja ostjaid ühendavatel internetiplatvormidel või piiri- ja ajavööndiüleste suurte projektimeeskondade poolt. Robootika ja digiteerimine tekitavad uusi küsimusi, kuna rutiinsete ülesannete puhul asendavad masinad järk-järgult inimtööjõudu ning tehnoloogia arenguga kohanemine nõuab uut liiki kutsealaseid ja isiklikke oskusi. On vaja aktiivset tööturupoliitikat, et tulla toime töömaailma muutuva reaalsusega. See puudutab sotsiaalkindlustussüsteeme, mis tuleb kohandada uute, pidevalt muutuvate nõuetega, robootikaga seotud lahendamata eetilisi ja praktilisi probleeme ning vajadust uute digioskuste järele, mis on väga olulised uues töökeskkonnas ellujäämiseks.