Euroopa tulevikku käsitlevad arutelud Euroopa Parlamendis, 2018–2019: Kokkuvõte ELi riigipeade ja valitsusjuhtide kõnedest

08-05-2019

Käesolevas dokumendis võetakse kokku neljast briefing’ust (ülevaatest) koosnev sari Euroopa tulevikku käsitlevate arutelude kohta, mis on selgitanud 2018. aasta jaanuarist 2019. aasta aprillini Euroopa Parlamendi täiskogu istungitel sõna võtnud riigipeade ja valitsusjuhtide seisukohti. Dokumendi esimeses osas kirjeldatakse sõnavõtjate seisukohtade sarnasuste ja lahknevuste üldisi punkte, käsitletud teemade suundumusi ja esitatud ettepanekuid. Teises osas pakutakse väljavõtteid sõnavõtjate mõnedest kõige olulisematest avaldustest ning nende erinevate seisukohtade üksikasjalikumat analüüsi järgmistes peamistes poliitikavaldkondades: majandus- ja rahaliit, ränne, sotsiaalne mõõde, rahvusvaheline kaubandus, kliimamuutused ja energia, julgeolek ja kaitse, järgmine mitmeaastane finantsraamistik ning institutsioonilised küsimused. Parlamendiliikmete

Käesolevas dokumendis võetakse kokku neljast briefing’ust (ülevaatest) koosnev sari Euroopa tulevikku käsitlevate arutelude kohta, mis on selgitanud 2018. aasta jaanuarist 2019. aasta aprillini Euroopa Parlamendi täiskogu istungitel sõna võtnud riigipeade ja valitsusjuhtide seisukohti. Dokumendi esimeses osas kirjeldatakse sõnavõtjate seisukohtade sarnasuste ja lahknevuste üldisi punkte, käsitletud teemade suundumusi ja esitatud ettepanekuid. Teises osas pakutakse väljavõtteid sõnavõtjate mõnedest kõige olulisematest avaldustest ning nende erinevate seisukohtade üksikasjalikumat analüüsi järgmistes peamistes poliitikavaldkondades: majandus- ja rahaliit, ränne, sotsiaalne mõõde, rahvusvaheline kaubandus, kliimamuutused ja energia, julgeolek ja kaitse, järgmine mitmeaastane finantsraamistik ning institutsioonilised küsimused. Parlamendiliikmete