Eurooplased 2016. aastal: arvamused ja ootused, võitlus terrorismi ja radikaliseerumisega

01-07-2016

Käesolev Euroopa Parlamendi Eurobaromeetri eriuuring viidi läbi Euroopa Liidu 28 liikmesriigis ajavahemikus 9.–18. aprill 2016, läbiviijaks oli TNS opinion. Uuringus keskendutakse eurooplaste arvamustele ja ootustele seoses ELi tegevuse, terrorismivastase võitluse ning vastastikuse kaitse klausliga.

Käesolev Euroopa Parlamendi Eurobaromeetri eriuuring viidi läbi Euroopa Liidu 28 liikmesriigis ajavahemikus 9.–18. aprill 2016, läbiviijaks oli TNS opinion. Uuringus keskendutakse eurooplaste arvamustele ja ootustele seoses ELi tegevuse, terrorismivastase võitluse ning vastastikuse kaitse klausliga.