Erainvesteeringute soodustamine kultuurisektoris

15-07-2011

Uuringus tehakse kindlaks kultuurisektoris erainvesteeringute soodustamise suundumused ELi liikmesriikides, analüüsides empiirilisi andmeid, mida on kogutud küsimustike, viie riigi juhtuuringute ja dokumentide analüüsi teel. Uuring annab ülevaate erainvesteeringute soodustamise mehhanismidest ja meetmetest, sealhulgas maksuraamistikust (nt kultuuritarbimise ning ärilise ja heategevusliku investeerimise soodustamiseks), finants- ja pangandusskeemidest ning vahendusmehhanismidest. Esitatakse ka Ameerika Ühendriikide ja Euroopa kultuurisektori erainvesteeringute võrdlus.

Uuringus tehakse kindlaks kultuurisektoris erainvesteeringute soodustamise suundumused ELi liikmesriikides, analüüsides empiirilisi andmeid, mida on kogutud küsimustike, viie riigi juhtuuringute ja dokumentide analüüsi teel. Uuring annab ülevaate erainvesteeringute soodustamise mehhanismidest ja meetmetest, sealhulgas maksuraamistikust (nt kultuuritarbimise ning ärilise ja heategevusliku investeerimise soodustamiseks), finants- ja pangandusskeemidest ning vahendusmehhanismidest. Esitatakse ka Ameerika Ühendriikide ja Euroopa kultuurisektori erainvesteeringute võrdlus.

Parlamendiväline autor

Vesna Čopič (Lead researcher), Aleksandra Uzelac (Study coordinator), Jaka Primorac, Daniela Angelina Jelinčić, Andrej Srakar and Ana Žuvela (IMO - Institute for International Relations)