Tollikoostöö vabadus-, turvalisus- ja õigusküsimustes - Tollikontrolli roll ELi välispiiri haldamisel

15-04-2011

Käesolevas uurimuses vastandatakse tollikontrolli praegune roll välispiiril sellega, milline see peaks olema. Tolli- ja piirivalveametnike osaluse märkimisväärne tasakaalustamatus takistab piirikontrolli sujuvat läbiviimist ning kujutab endast liidule ja selle kodanikele julgeolekuriski, mis hõlmab ka terrorirünnakuid. Uurimuses analüüsitakse tasakaalustamatuse põhjuseid ja esitatakse sobilikud lahendused, mis on kooskõlas rahvusvaheliste standarditega.

Käesolevas uurimuses vastandatakse tollikontrolli praegune roll välispiiril sellega, milline see peaks olema. Tolli- ja piirivalveametnike osaluse märkimisväärne tasakaalustamatus takistab piirikontrolli sujuvat läbiviimist ning kujutab endast liidule ja selle kodanikele julgeolekuriski, mis hõlmab ka terrorirünnakuid. Uurimuses analüüsitakse tasakaalustamatuse põhjuseid ja esitatakse sobilikud lahendused, mis on kooskõlas rahvusvaheliste standarditega.

Parlamendiväline autor

Peter HOBBING (Under coordination of the Justice and Home Affairs Section of the Centre for European Policy Studies - CEPS)