Eestit käsitlev aruanne - uurimuse kohta "Puuetega lapsi käsitlev liikmesriikide poliitika"

14-06-2013

Käesolevas uurimuses vaadeldakse puuetega laste olukorda Eestis, et teha kindlaks õigusliku raamistiku ja selle rakendamise puudujäägid, puuetega laste probleemid ja parimad tavad. Konkreetset riiki käsitlev uurimus on osa suuremast uurimusest, milles analüüsitakse 18 liikmesriiki. Uurimuses „Puuetega lapsi käsitlev liikmesriikide poliitika”, mille aluseks on riikide uurimuste võrdlev analüüs, antakse soovitusi ELi meetmete kohta, et parandada puuetega laste olukorda.

Käesolevas uurimuses vaadeldakse puuetega laste olukorda Eestis, et teha kindlaks õigusliku raamistiku ja selle rakendamise puudujäägid, puuetega laste probleemid ja parimad tavad. Konkreetset riiki käsitlev uurimus on osa suuremast uurimusest, milles analüüsitakse 18 liikmesriiki. Uurimuses „Puuetega lapsi käsitlev liikmesriikide poliitika”, mille aluseks on riikide uurimuste võrdlev analüüs, antakse soovitusi ELi meetmete kohta, et parandada puuetega laste olukorda.

Parlamendiväline autor

Merle Haruoja and Marianne Meiorg (under the supervision of Milieu Ltd., Belgium , Project Managers: Marta Ballesteros and Nathalie Meurens)