Andmete läbipaistvuse algatus ja selle mõju ühtekuuluvuspoliitikale

15-06-2009

Käesolev uuring puudutab Euroopa läbipaistvuse algatuse (ELA) rakendamist ühtekuuluvuspoliitika alal. ELA eesmärk on parandada teabevahetust Euroopa Liidu algatuste kohta üldiselt ja suurendada ennekõike ELi kulude läbipaistvust. Põhilised käsitletud küsimused puudutavad liikmesriikide võimet täita ELA nõudeid ühtekuuluvuspoliitika alal ja ELA edukaks rakendamiseks vajalikke tingimusi.

Käesolev uuring puudutab Euroopa läbipaistvuse algatuse (ELA) rakendamist ühtekuuluvuspoliitika alal. ELA eesmärk on parandada teabevahetust Euroopa Liidu algatuste kohta üldiselt ja suurendada ennekõike ELi kulude läbipaistvust. Põhilised käsitletud küsimused puudutavad liikmesriikide võimet täita ELA nõudeid ühtekuuluvuspoliitika alal ja ELA edukaks rakendamiseks vajalikke tingimusi.

Parlamendiväline autor

CSIL - Centre for Industrial Studies (Milan Italy)