ELi transporditaristu rahastamisvahendid

15-06-2012

Käesolev uuring annab ülevaate ELi transporditaristu, eelkõige üleeuroopalise transpordivõrgu tähtsaimatest praegustest ja tulevastest rahastamisvahenditest ning -allikatest. Samuti esitatakse nimetatud vahendite analüütilisem vaatlus poliitilise raamistiku muutuste taustal.

Käesolev uuring annab ülevaate ELi transporditaristu, eelkõige üleeuroopalise transpordivõrgu tähtsaimatest praegustest ja tulevastest rahastamisvahenditest ning -allikatest. Samuti esitatakse nimetatud vahendite analüütilisem vaatlus poliitilise raamistiku muutuste taustal.

Parlamendiväline autor

Huib van Essen and Linda Brinke (CE Delft) , Robert Bain and Nigel Smith (ITS Leeds) , Ian Skinner (TEPR)