KESKNE TEEMA Duaalne haridus – kas väljapääsutee?

15-10-2014

Töökogemus on ettevõtetes kõrgelt hinnatud ja niisuguse kogemuse puudumine kujutab endast seetõttu suurt takistust esmakordsetele tööotsijatele. Paljud noored on sattunud nõiaringi: nad ei suuda leida esimest töökohta, kuid nad ei saa tööd seetõttu, et neil puudub töökogemus. Õpipoisiõpe on osutunud väga mõjusaks noorte tööhõive edendamise vahendiks ja on üks peamine põhjus, miks teatavates Euroopa riikides on noorte töötuse tase väga madal. Nii teatises hariduse ümbermõtestamise kohta kui ka 2013. aasta teatises noorte töötuse kohta kutsus Euroopa Komisjon liikmesriike üles suurendama oma jõupingutusi maailmatasemel kutsehariduse ja -koolituse väljaarendamiseks, et tõsta kutseoskuste kvaliteeti, ning töökohapõhise kutseõppe, sealhulgas kvaliteetsete praktika- ja õpipoisiõppevõimaluste ning duaalsete süsteemide edendamiseks. Sarnaselt avaldas Euroopa Parlament (EP) kultuuri- ja hariduskomisjoni (CULT) taotlusel uuringu, milles uuritakse duaalse hariduse tugevusi ja nõrkusi ning 28 ELi liikmesriigi poliitika arengut seoses sellist tüüpi õppe kasutuselevõtu ja/või parandamisega.

Töökogemus on ettevõtetes kõrgelt hinnatud ja niisuguse kogemuse puudumine kujutab endast seetõttu suurt takistust esmakordsetele tööotsijatele. Paljud noored on sattunud nõiaringi: nad ei suuda leida esimest töökohta, kuid nad ei saa tööd seetõttu, et neil puudub töökogemus. Õpipoisiõpe on osutunud väga mõjusaks noorte tööhõive edendamise vahendiks ja on üks peamine põhjus, miks teatavates Euroopa riikides on noorte töötuse tase väga madal. Nii teatises hariduse ümbermõtestamise kohta kui ka 2013. aasta teatises noorte töötuse kohta kutsus Euroopa Komisjon liikmesriike üles suurendama oma jõupingutusi maailmatasemel kutsehariduse ja -koolituse väljaarendamiseks, et tõsta kutseoskuste kvaliteeti, ning töökohapõhise kutseõppe, sealhulgas kvaliteetsete praktika- ja õpipoisiõppevõimaluste ning duaalsete süsteemide edendamiseks. Sarnaselt avaldas Euroopa Parlament (EP) kultuuri- ja hariduskomisjoni (CULT) taotlusel uuringu, milles uuritakse duaalse hariduse tugevusi ja nõrkusi ning 28 ELi liikmesriigi poliitika arengut seoses sellist tüüpi õppe kasutuselevõtu ja/või parandamisega.