Õpetajate koolitus. Algkooliõpetajate koolitamise seis ja väljavaated Euroopas

15-07-2014

Käesolev uurimus annab Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjonile teavet Euroopa algkooliõpetajate taseme kohta. Selles hinnatakse õpetajate põhikoolituse olukorda, nende toetamist karjääri alustamisel (mentorlus) ja nende pidevat kutsealast enesearendamist Euroopas õpetaja ja õpetajate koolitaja seisukohast. Me kirjeldame, kuidas need tervikliku õpetajakoolituse allsüsteemid aitavad õpetajatel klassi, kooli ja süsteemi tasandil tekkivaid probleeme lahendada. Aruandes antakse ülevaade kõnealuses valdkonnas varasemate soovituste põhjal läbiviidud reformidest. Uurimuse lõpus esitatakse soovitused, kuidas õpetajakoolituse kaudu õpetamise kvaliteeti veelgi tõsta.

Käesolev uurimus annab Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjonile teavet Euroopa algkooliõpetajate taseme kohta. Selles hinnatakse õpetajate põhikoolituse olukorda, nende toetamist karjääri alustamisel (mentorlus) ja nende pidevat kutsealast enesearendamist Euroopas õpetaja ja õpetajate koolitaja seisukohast. Me kirjeldame, kuidas need tervikliku õpetajakoolituse allsüsteemid aitavad õpetajatel klassi, kooli ja süsteemi tasandil tekkivaid probleeme lahendada. Aruandes antakse ülevaade kõnealuses valdkonnas varasemate soovituste põhjal läbiviidud reformidest. Uurimuse lõpus esitatakse soovitused, kuidas õpetajakoolituse kaudu õpetamise kvaliteeti veelgi tõsta.

Parlamendiväline autor

Johan Bokdam and Inge van den Ende (Panteia) ; Simon Broek (Ockham IPS)