Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

14-08-2014

Linnapiirkonnad on piirkondlikus arengus olulised. Programmitöö perioodil 2007–2013 andsid linnad ja linnapiirkonnad oma panuse peamiselt projektide tasandil. Programmitöö perioodil 2014–2020 suurendatakse ühtekuuluvuspoliitikaga linnapiirkondade rolli. Tegelikkuses näib linnade rolli ulatus siiski samaks jäävat. Kuna programmitöö etapp on peaaegu lõppenud, saab nüüd vaid vähe mõjutada uute programmide väljatöötamist. Uus võimalus on kaasata linnad osana partnerlustest programmitöö perioodi jooksul.

Linnapiirkonnad on piirkondlikus arengus olulised. Programmitöö perioodil 2007–2013 andsid linnad ja linnapiirkonnad oma panuse peamiselt projektide tasandil. Programmitöö perioodil 2014–2020 suurendatakse ühtekuuluvuspoliitikaga linnapiirkondade rolli. Tegelikkuses näib linnade rolli ulatus siiski samaks jäävat. Kuna programmitöö etapp on peaaegu lõppenud, saab nüüd vaid vähe mõjutada uute programmide väljatöötamist. Uus võimalus on kaasata linnad osana partnerlustest programmitöö perioodi jooksul.