Autokaubavedu: miks ELi kaubasaatjad eelistavad veoautot rongile

16-03-2015

Käesolevas uurimuses hinnatakse ELi kaubasaatjate transpordiliigi valiku mõjutegureid, tuues esile, miks kaubasaatjad eelistavad sageli maanteed raudteele. Kaubaveo pikaajaliste suundumuste analüüsile, mitmete riikide (Saksamaa, Poola, Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania) juhtumiuuringutele ning majandussektoris osalejatega tehtud küsitlustele tuginedes uuritakse selles dokumendis peamisi tegureid, mis mõjutavad kauba transpordiliigi valikut. Kokkuvõtvas peatükis antakse varasemate kogemuste põhjal soovitusi selle kohta, milliseid võtmetegureid peaks hõlmama tõhus strateegia raudteekasutuse stimuleerimiseks.

Käesolevas uurimuses hinnatakse ELi kaubasaatjate transpordiliigi valiku mõjutegureid, tuues esile, miks kaubasaatjad eelistavad sageli maanteed raudteele. Kaubaveo pikaajaliste suundumuste analüüsile, mitmete riikide (Saksamaa, Poola, Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania) juhtumiuuringutele ning majandussektoris osalejatega tehtud küsitlustele tuginedes uuritakse selles dokumendis peamisi tegureid, mis mõjutavad kauba transpordiliigi valikut. Kokkuvõtvas peatükis antakse varasemate kogemuste põhjal soovitusi selle kohta, milliseid võtmetegureid peaks hõlmama tõhus strateegia raudteekasutuse stimuleerimiseks.

Parlamendiväline autor

Francesco Dionori, Lorenzo Casullo, Simon Ellis, Davide Ranghetti, Konrad Bablinski, Christoph Vollath and Carl Soutra