Makropiirkondade uus roll Euroopa territoriaalses koostöös

15-01-2015

Käesolevas uuringus analüüsitakse kriitiliselt makropiirkondade edaspidist rolli Euroopa territoriaalse koostöö elluviimises. Asjakohase kirjanduse ülevaatele ja juhtuuringutele tuginedes esitatakse uuringus hinnang uute makropiirkondlike strateegiate väljatöötamise võimaliku kasu kohta ning nende rakendamisel esinevate kõige tavalisemate riskide ja raskuste kohta. Soovitustega edastatakse Euroopa Parlamendi seisukoht küsimuses, kuidas võib parlament toetada tõhusalt uute makropiirkondlike strateegiate loomist ja rakendamist.

Käesolevas uuringus analüüsitakse kriitiliselt makropiirkondade edaspidist rolli Euroopa territoriaalse koostöö elluviimises. Asjakohase kirjanduse ülevaatele ja juhtuuringutele tuginedes esitatakse uuringus hinnang uute makropiirkondlike strateegiate väljatöötamise võimaliku kasu kohta ning nende rakendamisel esinevate kõige tavalisemate riskide ja raskuste kohta. Soovitustega edastatakse Euroopa Parlamendi seisukoht küsimuses, kuidas võib parlament toetada tõhusalt uute makropiirkondlike strateegiate loomist ja rakendamist.

Parlamendiväline autor

Bernd Schuh, Max Kintisch, Erich Dallhammer and Arta Preku (ÖIR) ; Erik Gløersen, Maria Toptsidou and Kai Böhme (Spatial Foresight) ; Alessandro Valenza, Pietro Celotti, Nicola Brignani and Berardino Cristino (t33) ; Dominic Stead, Will Zonneveld and Bas Waterhout (Delft University of Technology)