Ühtekuuluvuspoliitika strateegiline sidusus. Programmitöö perioodide 2007–2013 ja 2014–2020 võrdlus

16-02-2015

Käesoleva uurimuse eesmärk on hinnata strateegiliselt sidusa ühtekuuluvuspoliitika arengut ja rakendamist aastatel 2014–2020. Dokumentide analüüsi ja liikmesriikide ametiasutustega läbi viidud vestluste põhjal leitakse uurimuses, et võrreldes eelmise perioodiga on üldine seis paranenud, kuid samas tuuakse esile mitu ELi ja riikide tasandi probleemi seoses Euroopa erinevate struktuuri- ja investeerimisfondide ja ELi teiste poliitikavaldkondade vahelise sidusa strateegilise käsitluse tagamisega.

Käesoleva uurimuse eesmärk on hinnata strateegiliselt sidusa ühtekuuluvuspoliitika arengut ja rakendamist aastatel 2014–2020. Dokumentide analüüsi ja liikmesriikide ametiasutustega läbi viidud vestluste põhjal leitakse uurimuses, et võrreldes eelmise perioodiga on üldine seis paranenud, kuid samas tuuakse esile mitu ELi ja riikide tasandi probleemi seoses Euroopa erinevate struktuuri- ja investeerimisfondide ja ELi teiste poliitikavaldkondade vahelise sidusa strateegilise käsitluse tagamisega.

Parlamendiväline autor

Stefan Kah, Carlos Mendez, John Bachtler and Stephen Miller (EPRC)