Vastuvõetud partnerluslepingute läbivaatamine

16-11-2015

Käesolevas uuringus analüüsitakse põhjalikult ELi 28 liikmesriigis vastu võetud partnerluslepinguid ning antakse ülevaade õigusraamistiku üle peetud läbirääkimistel Euroopa Parlamendi heaks kiidetud aspektide rakendamisest. Uuringus tuuakse eelkõige välja partnerluslepingute vastavus õigusaktidele, eeltingimuste täitmise olukord ning kooskõla strateegiaga „Euroopa 2020”. Liikmesriikide strateegilisi valikuid ning nende programmi ülesehitust ja kooskõlastusvahendeid kirjeldatakse uuringule lisatud 28 kokkuvõttes. Uuringu tulemused on koondatud 28 partnerluslepingu valdkondadevahelisse analüüsi, milles tuuakse välja liikmesriikide valitud lähenemisviiside erinevused ja sarnasused.

Käesolevas uuringus analüüsitakse põhjalikult ELi 28 liikmesriigis vastu võetud partnerluslepinguid ning antakse ülevaade õigusraamistiku üle peetud läbirääkimistel Euroopa Parlamendi heaks kiidetud aspektide rakendamisest. Uuringus tuuakse eelkõige välja partnerluslepingute vastavus õigusaktidele, eeltingimuste täitmise olukord ning kooskõla strateegiaga „Euroopa 2020”. Liikmesriikide strateegilisi valikuid ning nende programmi ülesehitust ja kooskõlastusvahendeid kirjeldatakse uuringule lisatud 28 kokkuvõttes. Uuringu tulemused on koondatud 28 partnerluslepingu valdkondadevahelisse analüüsi, milles tuuakse välja liikmesriikide valitud lähenemisviiside erinevused ja sarnasused.