Animeeritud infograafikud

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse koostatud animeeritud infograafikud on visuaalsed ja interaktiivsed juhendmaterjalid, mida ajakohastatakse korrapäraselt ning mille eesmärk on aidata leida vajalikku teavet mõne keerulise küsimuse kohta. Täiendav visuaalne infosisu: Graafikute kogu