Otsing

Teie tulemused

Näitab 6 / 6 tulemused

This study presents an overview of Blue Growth emerging industries and investigates the linkages with the traditional maritime activity of fisheries with emphasis on small-scale fisheries. Positive synergies are investigated as well as possible opportunities (and threats) that Blue Growth can or should offer to small-scale fisheries and coastal communities in the context of economic growth, employment and innovation.

As the third largest socio-economic activity in the EU, tourism is important for growth and employment. Despite the depth of the economic crisis, the tourist industry in the EU has proved resilient with numbers of tourist trips remaining high. However, long-term trends suggest Europe is losing position in the global marketplace, with new destinations gaining ever growing market share. The Lisbon Treaty provides for faster and easier decision-making on EU measures in the field of tourism. Drawing ...

Käesolevas raportis kirjeldatakse ja analüüsitakse, kuidas, miks, millal ja kus on Euroopas välja arenenud tööstuspärandil põhinev turism ning maaturism. Selles arutatakse nende teemadega seotud päevakajalisi küsimusi ja antakse soovitusi, kuidas mõlema tegevust laiendada, muuta elujõulisemaks ja jätkusuutlikumaks ning pakkuda seeläbi kohalikele kaasatud kogukondadele ja Euroopale kui tervikule suuremaid majanduslikke, keskkonnaalaseid ja sotsiaalkultuurilisi hüvesid.

2009. aasta uuringu käesolevas ajakohastatud versioonis hinnatakse üleeuroopalise rattaturismivõrgustiku väljatöötamise probleeme ja võimalusi. Uuringus keskendutakse Euroopa Jalgratturite Föderatsiooni hallatavale 14 pikkade vahemaadega jalgrattateest koosnevale võrgustikule EuroVelo, mida arendab eri riikides suur hulk partnereid. Uuringu raames vaadeldakse jalgrattaturismi turgu Euroopas ning esitatakse EuroVelo võrgustiku nõudluse mudel. Lisaks hinnatakse nn Raudse eesriide raja viimase aja arengut ...

This study evaluates the challenges and opportunities of developing a cycle tourism network across Europe. It focuses on EuroVelo, a network of 12 long-distance routes managed by the European Cyclists’ Federation, which is being developed in different countries by a wide range of partners. The study reviews the market for cycle tourism in Europe and presents a EuroVelo demand modal. It reviews the carriage of cycles on trains. Finally, it evaluates the potential of the Iron Curtain Trail.

The report is based on the analysis of a number of documents from the EU and the industry relevant to the nature of the tourism sector, policy-making issues, and the more general area of sustainable development. The introduction to the report outlines the process of sustainable tourism. It briefly discusses the effects of the 11th September, and provides a brief overview of the European tourism industry and its place in the global economy. The first part of the report presents options on EU policy ...