15

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Märksõna
Kuupäev

Covid-19 Newsletter 2: Exit strategy

03-07-2020

As EU Member States embark on a cautious de-confinement path, the economy slides into recession and the question of the proportionality of public health-related measures and their economic consequences is increasingly present in the public debate. As long as a vaccine (or an effective treatment) for the Covid-19 disease is not found and deployed, post-Covid-19 societies will have to coexist with the virus, and find an equilibrium between the social constraints resulting from health protecting measures ...

As EU Member States embark on a cautious de-confinement path, the economy slides into recession and the question of the proportionality of public health-related measures and their economic consequences is increasingly present in the public debate. As long as a vaccine (or an effective treatment) for the Covid-19 disease is not found and deployed, post-Covid-19 societies will have to coexist with the virus, and find an equilibrium between the social constraints resulting from health protecting measures and the need to mitigate as much as possible a huge economic shock, which if not addressed adequately, could have unpredictable social and political consequences. The Covid-19 crisis has shown above all the importance of joint European action. Although public health is primarily the competence of the Member States, the European Parliament has called on the Commission and the Member States to act together and to rise to the challenge and ensure that the Union emerges stronger from this crisis. In particular, a differentiated but coordinated post-lockdown approach in the EU should be ensured, in order to avoid a resurgence of the virus. The present Covid-19 Newsletter focuses on the de-confinement strategies and EU measures to support the economic recovery. An update of ongoing Covid-19 related expertise work for the ECON, EMPL, ENVI, ITRE and IMCO committees is provided at the end of this document.

Commitments made at the hearing of Paolo GENTILONI, Commissioner-designate - Economy

22-11-2019

The commissioner-designate, Paolo Gentiloni, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Economic and Monetary Affairs and on Budgets. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include economic and financial affairs, fair and ...

The commissioner-designate, Paolo Gentiloni, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Economic and Monetary Affairs and on Budgets. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include economic and financial affairs, fair and effective taxation and a strong and modern Customs Union.

Poliitikaosakondade teenused (Majandus- ja rahanduskomisjon)

14-06-2019

Poliitikaosakond A varustab kvaliteetse teabe, ajakohaste analüüside ja sõltumatute uuringutega järgmisi parlamendikomisjone: ECON, EMPL, ENVI, ITRE ja IMCO. Käesolev brošüür keskendub teenustele, mida poliitikaosakond osutab ECON-komisjonile.

Poliitikaosakond A varustab kvaliteetse teabe, ajakohaste analüüside ja sõltumatute uuringutega järgmisi parlamendikomisjone: ECON, EMPL, ENVI, ITRE ja IMCO. Käesolev brošüür keskendub teenustele, mida poliitikaosakond osutab ECON-komisjonile.

IMF World Economic Outlook reflects consensus views

15-01-2019

This briefing is provided by Policy Department A following the participation of the Members of the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) in the Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) Group in Indonesia on 8-14 October 2018.

This briefing is provided by Policy Department A following the participation of the Members of the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) in the Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) Group in Indonesia on 8-14 October 2018.

Latvia Cracks Down on Unscrupulous Banking

13-12-2018

This briefing, provided by Policy department A, discusses the Latvian banking system and its exposure to money laundering risks. It was prepared following the European Parliament’s Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance Committee (TAX3) delegation visit to Latvia in August 2018.

This briefing, provided by Policy department A, discusses the Latvian banking system and its exposure to money laundering risks. It was prepared following the European Parliament’s Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance Committee (TAX3) delegation visit to Latvia in August 2018.

Kaudsed maksud

01-02-2018

Kaudsete maksude hulka kuuluvad käibemaks ning alkoholi-, tubaka- ja energiaaktsiis. Ühist käibemaksusüsteemi kohaldatakse üldiselt ELis kasutamiseks või tarbimiseks ostetavate või müüdavate kaupade ja teenuste suhtes. Aktsiisiga maksustatakse teatavate konkreetsete toodete müüki või kasutamist. ELi seadusandlik tegevus on suunatud käibemaksualaste õigusaktide kooskõlastamisele ja ühtlustamisele ning alkoholi-, tubaka- ja energiaaktsiiside ühtlustamisele, et tagada siseturu nõuetekohane toimimine ...

Kaudsete maksude hulka kuuluvad käibemaks ning alkoholi-, tubaka- ja energiaaktsiis. Ühist käibemaksusüsteemi kohaldatakse üldiselt ELis kasutamiseks või tarbimiseks ostetavate või müüdavate kaupade ja teenuste suhtes. Aktsiisiga maksustatakse teatavate konkreetsete toodete müüki või kasutamist. ELi seadusandlik tegevus on suunatud käibemaksualaste õigusaktide kooskõlastamisele ja ühtlustamisele ning alkoholi-, tubaka- ja energiaaktsiiside ühtlustamisele, et tagada siseturu nõuetekohane toimimine.

Otsene maksustamine ehk füüsiliste isikute ja äriühingute maksustamine

01-02-2018

Otsese maksustamise valdkond on Euroopa Liidu õigusaktidega otseselt reguleerimata. Mitmete direktiivide ja Euroopa Liidu Kohtu lahenditega on aga siiski kehtestatud ühtlustatud normid äriühingute ja füüsiliste isikute maksustamiseks. Peale selle on võetud meetmeid, mille eesmärk on vältida maksudest kõrvalehoidmist ja topeltmaksustamist.

Otsese maksustamise valdkond on Euroopa Liidu õigusaktidega otseselt reguleerimata. Mitmete direktiivide ja Euroopa Liidu Kohtu lahenditega on aga siiski kehtestatud ühtlustatud normid äriühingute ja füüsiliste isikute maksustamiseks. Peale selle on võetud meetmeid, mille eesmärk on vältida maksudest kõrvalehoidmist ja topeltmaksustamist.

Üldine maksupoliitika

01-02-2018

Maksustamisõigus kuulub liikmesriikidele, kusjuures ELil on selles valdkonnas üksnes piiratud pädevus. Kuna ELi maksupoliitika eesmärk on tagada ühtse turu tõrgeteta toimimine, käsitleti kaudse maksustamise ühtlustamist varem kui otsest maksustamist. Võitlus maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu muutus hiljuti poliitiliseks prioriteediks. Liikmesriigid peavad maksumeetmed võtma vastu ühehäälselt. Euroopa Parlamendiga tuleb maksuküsimustes konsulteerida, välja arvatud eelarvega ...

Maksustamisõigus kuulub liikmesriikidele, kusjuures ELil on selles valdkonnas üksnes piiratud pädevus. Kuna ELi maksupoliitika eesmärk on tagada ühtse turu tõrgeteta toimimine, käsitleti kaudse maksustamise ühtlustamist varem kui otsest maksustamist. Võitlus maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu muutus hiljuti poliitiliseks prioriteediks. Liikmesriigid peavad maksumeetmed võtma vastu ühehäälselt. Euroopa Parlamendiga tuleb maksuküsimustes konsulteerida, välja arvatud eelarvega seotud küsimustes, mille puhul ta on kaasseadusandja.

Euroopa rahapoliitika

01-02-2018

Euroopa Keskpankade Süsteem (EKPS) koosneb Euroopa Keskpangast (EKP) ja kõigi ELi liikmesriikide keskpankadest. EKPSi esmane eesmärk on säilitada hindade stabiilsus. Esmase eesmärgi saavutamiseks tugineb EKP nõukogu oma otsustes kahesambalisele rahapoliitika strateegiale ja viib neid otsuseid ellu nii tavapäraste kui ka mittestandardsete rahapoliitika meetmete kaudu. EKP tavapärase rahapoliitika kõige olulisemad vahendid on avaturuoperatsioonid, püsivahendid ja kohustuslike reservide hoidmine. Finantskriisi ...

Euroopa Keskpankade Süsteem (EKPS) koosneb Euroopa Keskpangast (EKP) ja kõigi ELi liikmesriikide keskpankadest. EKPSi esmane eesmärk on säilitada hindade stabiilsus. Esmase eesmärgi saavutamiseks tugineb EKP nõukogu oma otsustes kahesambalisele rahapoliitika strateegiale ja viib neid otsuseid ellu nii tavapäraste kui ka mittestandardsete rahapoliitika meetmete kaudu. EKP tavapärase rahapoliitika kõige olulisemad vahendid on avaturuoperatsioonid, püsivahendid ja kohustuslike reservide hoidmine. Finantskriisi tõttu muutis EKP ka oma kommunikatsioonistrateegiat, hakates avaldama eelkommunikatsioone hinnastabiilsuse väljavaatest sõltuva EKP intressimäärapoliitika tulevase kursi kohta, ning on võtnud mitmeid mittestandardseid rahapoliitikameetmeid. Need hõlmavad varade ja riigivõlakirjade ostmist järelturult, et tagada hinnastabiilsus ja rahapoliitika ülekandemehhanismi toimimine.

Majandus- ja rahaliidu institutsioonid

01-02-2018

Euroopa rahaliidu institutsioonid kannavad peamist vastutust Euroopa rahapoliitika kujundamise, euro emiteerimist reguleerivate eeskirjade ja hinnastabiilsuse eest ELis. Need institutsioonid on EKP, EKPS, majandus- ja rahanduskomitee, eurorühm ning majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN).

Euroopa rahaliidu institutsioonid kannavad peamist vastutust Euroopa rahapoliitika kujundamise, euro emiteerimist reguleerivate eeskirjade ja hinnastabiilsuse eest ELis. Need institutsioonid on EKP, EKPS, majandus- ja rahanduskomitee, eurorühm ning majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN).

Eelseisvad üritused

25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Kuulamine -
FEMM
26-01-2021
Public hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Kuulamine -
PECH
27-01-2021
EPRS online policy roundtable: President Biden’s first 100 days
Muu sündmus -
EPRS

Partnerid