6

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Märksõna
Kuupäev

The Mekong River: geopolitics over development, hydropower and the environment

18-11-2019

The Mekong River is a vital source of livelihoods and economic activity in continental South-East Asia and extends from the Tibetan Plateau to the South China Sea. Its length is 4 800 km. More than half circulates in China, but its channel runs through Myanmar, Laos, Cambodia, Thailand and Vietnam. The Mekong has the world's largest inland freshwater fishery industry, vital to the region's food security, representing around USD 3 000 million per year. Its unique and rich biological habitat provides ...

The Mekong River is a vital source of livelihoods and economic activity in continental South-East Asia and extends from the Tibetan Plateau to the South China Sea. Its length is 4 800 km. More than half circulates in China, but its channel runs through Myanmar, Laos, Cambodia, Thailand and Vietnam. The Mekong has the world's largest inland freshwater fishery industry, vital to the region's food security, representing around USD 3 000 million per year. Its unique and rich biological habitat provides diverse livelihoods as well as four fifths of the animal protein for more than 60 million people. At the level of biodiversity, the importance of this river for global nature is vital. The Mekong region is extremely vulnerable to the impacts of climate change and to the degradation of ecosystems. The uncontrolled growth of the population both in China and in Southeast Asia is exerting unsustainable pressure on the Mekong in terms of a massive exploitation of all kinds of resources linked to the River: water, food, wood, energy, especially recent infrastructure and hydropower development, together with deforestation, illegal wildlife trade and habitat fragmentation. Water scarcity leads to reduced agricultural productivity, unemployment and poverty Four countries (Cambodia, Lao PDR, Thailand, and Vietnam) formed an intergovernmental agency in 1950, The Mekong River Commission (MRC), to defend the sustainable development of the Mekong River and to plan its future. The absence of China and Myanmar mitigates and erodes the effective dialogue of the MRC on the management of the River. The lack of implementing mechanisms denatures the organization itself..

Kesk-Aasia

01-01-2018

Euroopa Liit tunnistab suurt Aasia maailmajagu Euroopaga ühendava Kesk-Aasia piirkonna strateegilist tähtsust. 2019. aastal ajakohastas EL oma Kesk-Aasia strateegiat, et keskenduda vastupanuvõimele (hõlmates selliseid valdkondi nagu inimõigused, piirijulgeolek ja keskkond), heaolule (pöörates suurt tähelepanu ühenduvusele) ja piirkondlikule koostööle. Euroopa Parlament rõhutab inimõiguste, hea valitsemistava ja sotsiaalse arengu tähtsust piirkonnas ning toonitab parlamentaarse diplomaatia rolli. ...

Euroopa Liit tunnistab suurt Aasia maailmajagu Euroopaga ühendava Kesk-Aasia piirkonna strateegilist tähtsust. 2019. aastal ajakohastas EL oma Kesk-Aasia strateegiat, et keskenduda vastupanuvõimele (hõlmates selliseid valdkondi nagu inimõigused, piirijulgeolek ja keskkond), heaolule (pöörates suurt tähelepanu ühenduvusele) ja piirkondlikule koostööle. Euroopa Parlament rõhutab inimõiguste, hea valitsemistava ja sotsiaalse arengu tähtsust piirkonnas ning toonitab parlamentaarse diplomaatia rolli. Parlament toetab kindlalt demokraatiat ja õigusriiki konkreetsete algatustega, nagu demokratiseerimine Kesk-Aasias.

Pärsia lahe riigid, Iraan, Iraak ja Jeemen

01-01-2018

ELil on koostöölepingud Pärsia lahe koostöönõukoguga (piirkondlik organisatsioon, millesse kuuluvad Araabia Ühendemiraadid, Bahrein, Katar, Kuveit, Omaan ja Saudi Araabia) ja Jeemeniga ning partnerlus- ja koostööleping Iraagiga. Praegu ei ole ELil lepingulisi suhteid Iraaniga ja ELil ei ole delegatsiooni Teheranis.

ELil on koostöölepingud Pärsia lahe koostöönõukoguga (piirkondlik organisatsioon, millesse kuuluvad Araabia Ühendemiraadid, Bahrein, Katar, Kuveit, Omaan ja Saudi Araabia) ja Jeemeniga ning partnerlus- ja koostööleping Iraagiga. Praegu ei ole ELil lepingulisi suhteid Iraaniga ja ELil ei ole delegatsiooni Teheranis.

Lõuna-Aasia

01-01-2018

Suurima ja rahvarohkeima maailmajaona on Aasia Euroopa Liidu jaoks geostrateegiliselt väga oluline piirkond. Tugeva majandusjõu ning peamise abiandjana, sealhulgas arenguabi andjana arendab EL Lõuna-Aasia riikidega tihedamaid sidemeid ning edendab institutsioonide ülesehitamist, demokraatiat, head valitsemistava ja inimõigusi. ELil on selles piirkonnas ka julgeolekuga seotud muresid, eelkõige Kashmiri konflikt ja Afganistan. Euroopa Parlament jälgib olukorda Lõuna-Aasias ning pooldas ELi abi andmist ...

Suurima ja rahvarohkeima maailmajaona on Aasia Euroopa Liidu jaoks geostrateegiliselt väga oluline piirkond. Tugeva majandusjõu ning peamise abiandjana, sealhulgas arenguabi andjana arendab EL Lõuna-Aasia riikidega tihedamaid sidemeid ning edendab institutsioonide ülesehitamist, demokraatiat, head valitsemistava ja inimõigusi. ELil on selles piirkonnas ka julgeolekuga seotud muresid, eelkõige Kashmiri konflikt ja Afganistan. Euroopa Parlament jälgib olukorda Lõuna-Aasias ning pooldas ELi abi andmist COVID-19 kriisiga toimetulekuks ja selle mõju leevendamiseks piirkonnas ning sihipärase toetuse andmist kõige haavatavamatele elanikkonnarühmadele.

Ida-Aasia

01-01-2018

Aasia on kõige suurem ja rahvarohkem maailmajagu ning Euroopa Liidu jaoks geostrateegiliselt väga tähtis piirkond. ELil on Ida-Aasias kolm strateegilist partnerriiki: Hiina, Jaapan ja Korea Vabariik. Ida-Aasias on julgeolekuprobleeme, näiteks Põhja-Korea tuumakatsetused ning territoriaalvaidlused Ida-Hiina ja Lõuna-Hiina mere üle. EL on tugev majandusjõud ning oluline arenguabi ja muu abi andja, kes toetab piirkonnas institutsioonide ülesehitamist, demokraatiat, head valitsemistava ja inimõigusi. ...

Aasia on kõige suurem ja rahvarohkem maailmajagu ning Euroopa Liidu jaoks geostrateegiliselt väga tähtis piirkond. ELil on Ida-Aasias kolm strateegilist partnerriiki: Hiina, Jaapan ja Korea Vabariik. Ida-Aasias on julgeolekuprobleeme, näiteks Põhja-Korea tuumakatsetused ning territoriaalvaidlused Ida-Hiina ja Lõuna-Hiina mere üle. EL on tugev majandusjõud ning oluline arenguabi ja muu abi andja, kes toetab piirkonnas institutsioonide ülesehitamist, demokraatiat, head valitsemistava ja inimõigusi.

Kagu-Aasia

01-01-2018

Euroopa Liit arendab Kagu-Aasia riikidega tihedamaid suhteid ning edendab piirkondlikku integratsiooni Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) kaudu. EL on tugev majandusjõud Kagu-Aasias ning oluline arenguabi andja, kes toetab selles piirkonnas institutsioonide ülesehitamist, demokraatiat, head valitsemistava ja inimõigusi. ELil on selles piirkonnas mõned geostrateegilised probleemid, nagu Lõuna-Hiina mere vaidlus, ja keskkonnaprobleemid Mekongi allpiirkonnas. EL on võtnud kasutusele üle 800 miljoni ...

Euroopa Liit arendab Kagu-Aasia riikidega tihedamaid suhteid ning edendab piirkondlikku integratsiooni Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) kaudu. EL on tugev majandusjõud Kagu-Aasias ning oluline arenguabi andja, kes toetab selles piirkonnas institutsioonide ülesehitamist, demokraatiat, head valitsemistava ja inimõigusi. ELil on selles piirkonnas mõned geostrateegilised probleemid, nagu Lõuna-Hiina mere vaidlus, ja keskkonnaprobleemid Mekongi allpiirkonnas. EL on võtnud kasutusele üle 800 miljoni euro suuruse paketi „Euroopa tiim“, et võidelda COVID-19 pandeemia vastu selles piirkonnas ja leevendada pandeemia sotsiaal-majanduslikku mõju.

Eelseisvad üritused

25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Kuulamine -
FEMM
26-01-2021
Public hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Kuulamine -
PECH
27-01-2021
Public hearing on AI and Green Deal
Kuulamine -
AIDA

Partnerid