2

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Märksõna
Kuupäev

Atlandi-ülesed suhted: USA ja Kanada

01-02-2018

Euroopa Liidul ning USA-l ja Kanadal on ühised väärtused, nagu demokraatia, inimõigused, majanduslik ja poliitiline vabadus, ning suuresti kattuvad huvid välispoliitika ja julgeoleku valdkonnas. ELi ja Kanada laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping ning strateegilise partnerluse leping jõustusid ajutiselt 2017. aastal. Läbirääkimised ELi ja USA Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse üle peatati 2017. aastal. Nõukogu võttis 15. aprillil 2019 vastu läbirääkimisjuhised tööstustariifide ...

Euroopa Liidul ning USA-l ja Kanadal on ühised väärtused, nagu demokraatia, inimõigused, majanduslik ja poliitiline vabadus, ning suuresti kattuvad huvid välispoliitika ja julgeoleku valdkonnas. ELi ja Kanada laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping ning strateegilise partnerluse leping jõustusid ajutiselt 2017. aastal. Läbirääkimised ELi ja USA Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse üle peatati 2017. aastal. Nõukogu võttis 15. aprillil 2019 vastu läbirääkimisjuhised tööstustariifide kaotamiseks.

Välispoliitika – eesmärgid, vahendid ja saavutused

01-01-2018

Euroopa Liidu ühisele välis- ja julgeolekupoliitikale (ÜVJP) pandi alus 1993. aastal ja seda on hilisemate aluslepingutega tugevdatud. Euroopa Parlament kontrollib ÜVJPd ja osaleb selle arendamises, eelkõige toetades Euroopa välisteenistuse, ELi eriesindajate ning ELi delegatsioonide tegevust. Euroopa Parlamendi eelarvepädevus aitab kujundada ÜVJP haaret ja ulatust ning ELi välistegevust toetavaid rahastamisvahendeid.

Euroopa Liidu ühisele välis- ja julgeolekupoliitikale (ÜVJP) pandi alus 1993. aastal ja seda on hilisemate aluslepingutega tugevdatud. Euroopa Parlament kontrollib ÜVJPd ja osaleb selle arendamises, eelkõige toetades Euroopa välisteenistuse, ELi eriesindajate ning ELi delegatsioonide tegevust. Euroopa Parlamendi eelarvepädevus aitab kujundada ÜVJP haaret ja ulatust ning ELi välistegevust toetavaid rahastamisvahendeid.