7

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Märksõna
Kuupäev

Commitments made at the hearing of Margaritis SCHINAS, Vice-President-designate - Promoting the European Way of Life

22-11-2019

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission ...

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Skills, education and integration; - Finding common ground on migration; and - Security Union.

Commitments made at the hearing of Mariya GABRIEL, Commissioner-designate - Innovation and Youth

22-11-2019

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, ...

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, research and innovation; and - Culture, youth and sport.

RESEARCH FOR CULT COMMITTEE – Recognition of qualifications for educational and professional purposes: the impact of Brexit

26-11-2018

The United Kingdom (UK) will leave the European Union next 29 March 2019. The potential impact of the UK’s withdrawal from the European Union on the recognition of qualifications depends on the nature of the qualifications as different regulatory regimes apply to academic as against professional qualifications. In the case of academic qualifications, this issue falls within national competence, although supporting policies have been implemented at European level. Brexit should not have substantial ...

The United Kingdom (UK) will leave the European Union next 29 March 2019. The potential impact of the UK’s withdrawal from the European Union on the recognition of qualifications depends on the nature of the qualifications as different regulatory regimes apply to academic as against professional qualifications. In the case of academic qualifications, this issue falls within national competence, although supporting policies have been implemented at European level. Brexit should not have substantial consequences since those policies are intergovernmental (e.g. Bologna Process), implemented on a voluntary basis (e.g. European Qualifications Framework, Europass) or open to third countries (e.g. Erasmus+). By contrast, the question of professional qualifications is closely related to the single market and to the free movement of workers, services and establishment. Hence, a number of European directives govern the field of regulated professions. If the UK becomes a third country from 30 March 2019 or at the end of the transition period provided for in the “Draft Withdrawal Agreement”, this legislation will no longer apply either to EU citizens seeking recognition of their qualifications in the UK or to UK citizens seeking recognition of their qualifications in the European Union.

Haridus ja kutseõpe

01-09-2017

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt lasub esmane vastutus haridus- ja koolituspoliitika eest liikmesriikidel, kusjuures Euroopa Liidul on üksnes toetav roll. Siiski on mõned teatavad probleemid kõigis liikmesriikides sarnased – vananev elanikkond, töötajate oskuste vähesus, ülemaailmne konkurents ja alusharidus – ning seepärast on vaja, et riigid reageeriksid ühiselt, teeksid koostööd ja õpiksid üksteiselt[1].

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt lasub esmane vastutus haridus- ja koolituspoliitika eest liikmesriikidel, kusjuures Euroopa Liidul on üksnes toetav roll. Siiski on mõned teatavad probleemid kõigis liikmesriikides sarnased – vananev elanikkond, töötajate oskuste vähesus, ülemaailmne konkurents ja alusharidus – ning seepärast on vaja, et riigid reageeriksid ühiselt, teeksid koostööd ja õpiksid üksteiselt[1].

Kõrgharidus

01-09-2017

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt otsustavad kõrghariduspoliitika üle liikmesriigid. EL täidab seetõttu peamiselt toetavat ja koordineerivat rolli. Liidu tegevuse peamised sihid kõrghariduse valdkonnas on üliõpilaste ja töötajate liikuvuse ergutamine, diplomite ja õpiaja vastastikuse tunnustamise edendamine ning kõrgharidusasutuste vahelise koostöö soodustamine.

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt otsustavad kõrghariduspoliitika üle liikmesriigid. EL täidab seetõttu peamiselt toetavat ja koordineerivat rolli. Liidu tegevuse peamised sihid kõrghariduse valdkonnas on üliõpilaste ja töötajate liikuvuse ergutamine, diplomite ja õpiaja vastastikuse tunnustamise edendamine ning kõrgharidusasutuste vahelise koostöö soodustamine.

Noored

01-09-2017

Noortepoliitika kuulub liikmesriikide pädevusse. Liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine on siin välistatud. Seetõttu on ELil toetav roll. Programmi „Erasmus+“ noorsooprojektidega edendatakse noortevahetust ELi piires ning kolmandate riikidega. Viimastel aastatel on Euroopa Liit noortepoliitikale palju rohkem tähelepanu pööranud, nagu näitab ka Euroopa solidaarsuskorpuse algatus ja projekt „DiscoverEU“.

Noortepoliitika kuulub liikmesriikide pädevusse. Liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine on siin välistatud. Seetõttu on ELil toetav roll. Programmi „Erasmus+“ noorsooprojektidega edendatakse noortevahetust ELi piires ning kolmandate riikidega. Viimastel aastatel on Euroopa Liit noortepoliitikale palju rohkem tähelepanu pööranud, nagu näitab ka Euroopa solidaarsuskorpuse algatus ja projekt „DiscoverEU“.

Keelepoliitika

01-09-2017

Üks eesmärke, mille nimel Euroopa Liit töötab, on liikuvuse ja kultuuridevahelise mõistmise edendamine. Euroopa Liit (EL) on sel põhjusel seadnud väga olulisele kohale keeleõppe ning rahastab selles valdkonnas arvukaid programme ja projekte. EL on seisukohal, et mitmekeelsusel on Euroopa konkurentsivõimes suur tähtsus. Seetõttu näeb üks ELi keelepoliitika eesmärke ette, et iga Euroopa kodanik peaks lisaks emakeelele valdama veel kahte keelt.

Üks eesmärke, mille nimel Euroopa Liit töötab, on liikuvuse ja kultuuridevahelise mõistmise edendamine. Euroopa Liit (EL) on sel põhjusel seadnud väga olulisele kohale keeleõppe ning rahastab selles valdkonnas arvukaid programme ja projekte. EL on seisukohal, et mitmekeelsusel on Euroopa konkurentsivõimes suur tähtsus. Seetõttu näeb üks ELi keelepoliitika eesmärke ette, et iga Euroopa kodanik peaks lisaks emakeelele valdama veel kahte keelt.

Eelseisvad üritused

28-10-2020
Climate Change and Health
Seminar -
ENVI
28-10-2020
Public Hearing "Women and digitalisation"
Kuulamine -
FEMM AIDA
28-10-2020
Worskhop on the Rights of Persons with Disabilities
Seminar -
PETI

Partnerid