1

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Märksõna
Kuupäev

Rahvusvahelised kalandussuhted

01-01-2018

Euroopa Liidul (EL) on rahvusvahelises kalanduskoostöös oluline roll. Ühise kalanduspoliitika (ÜKP) välismõõtme kaudu püüab liit kaitsta asjaolu, et liidu õigusraamistik hõlmab rohkemat kui ELi laevade tegutsemist rahvusvahelistes vetes. ÜKP eesmärkide ja hea valitsemistava põhimõtete alusel osaleb EL arvukates mitmepoolsetes kokkulepetes ja piirkondlikes kalavarude majandamise organisatsioonides ning 30 kahepoolses kalanduskokkuleppes.

Euroopa Liidul (EL) on rahvusvahelises kalanduskoostöös oluline roll. Ühise kalanduspoliitika (ÜKP) välismõõtme kaudu püüab liit kaitsta asjaolu, et liidu õigusraamistik hõlmab rohkemat kui ELi laevade tegutsemist rahvusvahelistes vetes. ÜKP eesmärkide ja hea valitsemistava põhimõtete alusel osaleb EL arvukates mitmepoolsetes kokkulepetes ja piirkondlikes kalavarude majandamise organisatsioonides ning 30 kahepoolses kalanduskokkuleppes.