19

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Autor
Märksõna
Kuupäev

Poliitikaosakondade teenused (Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon)

14-06-2019

Policy Department A provides high-quality expertise, up-to-date analysis and independent research to the committees it supports: ECON, EMPL, ENVI, ITRE and IMCO. This brochure focuses on the Policy Department services for the ENVI Committee.

Policy Department A provides high-quality expertise, up-to-date analysis and independent research to the committees it supports: ECON, EMPL, ENVI, ITRE and IMCO. This brochure focuses on the Policy Department services for the ENVI Committee.

Study in focus: Sampling points for air quality

02-04-2019

Air quality monitoring at fixed sites is a major instrument provided for in the Ambient Air Quality Directive to check compliance with limit or target values, which have been set for the protection of human health. This study analyses the criteria for the location of monitoring sites in five Member States to identify ambiguous provisions that might lead to different assessments of air pollution exposure.

Air quality monitoring at fixed sites is a major instrument provided for in the Ambient Air Quality Directive to check compliance with limit or target values, which have been set for the protection of human health. This study analyses the criteria for the location of monitoring sites in five Member States to identify ambiguous provisions that might lead to different assessments of air pollution exposure.

Study in focus: International Climate Negotiations

05-11-2018

In view of the 24th Conference of the Parties (COP24) under the United Nations Climate Change Convention (UNFCCC) in Katowice, Poland, in December 2018, the study by Neier et al. 2018 provides an overview of the current state of play of International Climate Negotiations. While it introduces the UNFCCC, its bodies and key terms, as well as milestones and key players in international climate negotiations, it summarises the negotiation process under the UNFCCC, related international developments as ...

In view of the 24th Conference of the Parties (COP24) under the United Nations Climate Change Convention (UNFCCC) in Katowice, Poland, in December 2018, the study by Neier et al. 2018 provides an overview of the current state of play of International Climate Negotiations. While it introduces the UNFCCC, its bodies and key terms, as well as milestones and key players in international climate negotiations, it summarises the negotiation process under the UNFCCC, related international developments as well as the key issues ahead of COP24 and beyond.

Toiduohutus

01-02-2018

ELi toiduohutuspoliitikal on kaks eesmärki: kaitsta inimeste tervist ja tarbijate huve ning soodustada Euroopa ühtse turu tõrgeteta toimimist. Seetõttu tagab Euroopa Liit kontrollistandardite kehtestamise (ja nende järgimise) sööda ja toiduainete hügieeni, looma- ja taimetervise valdkonnas ning toidu kaitseks keskkonnas olevate ainetega saastumise eest. Samuti reguleerib liit toidu ja sööda märgistamist.

ELi toiduohutuspoliitikal on kaks eesmärki: kaitsta inimeste tervist ja tarbijate huve ning soodustada Euroopa ühtse turu tõrgeteta toimimist. Seetõttu tagab Euroopa Liit kontrollistandardite kehtestamise (ja nende järgimise) sööda ja toiduainete hügieeni, looma- ja taimetervise valdkonnas ning toidu kaitseks keskkonnas olevate ainetega saastumise eest. Samuti reguleerib liit toidu ja sööda märgistamist.

Keskkonnapoliitika üldpõhimõtted ja alusraamistik

01-02-2018

Euroopa keskkonnapoliitika rajaneb ettevaatus- ja ennetusprintsiibil ning põhimõttel, et keskkonnasaaste tuleb kõrvaldada selle tekkekohas ning saastaja peab maksma. Kõigis keskkonnapoliitika valdkondades luuakse edasise tegevuse jaoks raamistik mitmeaastaste keskkonnaalaste tegevusprogrammidega. Need sisalduvad horisontaalsetes strateegiates ja neid võetakse arvesse rahvusvahelistel keskkonnateemalistel läbirääkimistel. Ka rakendamine on ülitähtis aspekt.

Euroopa keskkonnapoliitika rajaneb ettevaatus- ja ennetusprintsiibil ning põhimõttel, et keskkonnasaaste tuleb kõrvaldada selle tekkekohas ning saastaja peab maksma. Kõigis keskkonnapoliitika valdkondades luuakse edasise tegevuse jaoks raamistik mitmeaastaste keskkonnaalaste tegevusprogrammidega. Need sisalduvad horisontaalsetes strateegiates ja neid võetakse arvesse rahvusvahelistel keskkonnateemalistel läbirääkimistel. Ka rakendamine on ülitähtis aspekt.

Õhu- ja mürasaaste

01-02-2018

Õhusaaste ja ülemäärane müra kahjustavad meie tervist ja keskkonda. Õhusaastet tekitab peamiselt tööstus, transport, energiatootmine ja põllumajandus. ELi õhukvaliteedi strateegia eesmärk on saavutada kehtivate õhukvaliteeti reguleerivate õigusaktide täielik järgimine 2020. aastaks. Samuti on selles seatud pikaajalised eesmärgid 2030. aastaks. Keskkonnamüra direktiivi põhjal saab määrata kindlaks müratasemed ELis ning võtta vajalikke meetmeid, et langetada need vastuvõetavale tasemele. Konkreetsetest ...

Õhusaaste ja ülemäärane müra kahjustavad meie tervist ja keskkonda. Õhusaastet tekitab peamiselt tööstus, transport, energiatootmine ja põllumajandus. ELi õhukvaliteedi strateegia eesmärk on saavutada kehtivate õhukvaliteeti reguleerivate õigusaktide täielik järgimine 2020. aastaks. Samuti on selles seatud pikaajalised eesmärgid 2030. aastaks. Keskkonnamüra direktiivi põhjal saab määrata kindlaks müratasemed ELis ning võtta vajalikke meetmeid, et langetada need vastuvõetavale tasemele. Konkreetsetest allikatest pärinevat õhu- ja mürasaastet reguleeritakse eraldi õigusaktidega.

Veekaitse ja -majandus

01-02-2018

Vesi on hädavajalik inimeste, loomade ja taimede eluks ning majanduse jaoks. Veekaitse ja veemajandus ulatub üle riigipiiride. ELi veepoliitika raamdirektiiviga loodi õigusraamistik ELis puhta vee kaitsmiseks ja taastamiseks ning selle pikaajalise säästva kasutuse tagamiseks. Seda täiendavad konkreetsemad õigusaktid, nagu joogi- või suplusveedirektiiv, üleujutuste direktiiv ja merestrateegia raamdirektiiv, samuti rahvusvahelised lepingud.

Vesi on hädavajalik inimeste, loomade ja taimede eluks ning majanduse jaoks. Veekaitse ja veemajandus ulatub üle riigipiiride. ELi veepoliitika raamdirektiiviga loodi õigusraamistik ELis puhta vee kaitsmiseks ja taastamiseks ning selle pikaajalise säästva kasutuse tagamiseks. Seda täiendavad konkreetsemad õigusaktid, nagu joogi- või suplusveedirektiiv, üleujutuste direktiiv ja merestrateegia raamdirektiiv, samuti rahvusvahelised lepingud.

Kliimamuutustevastane võitlus

01-02-2018

2015. aasta detsembris Pariisis toimunud ÜRO kliimakonverentsil leppisid osalejad kogu maailmast kokku, et globaalset soojenemist piiratakse nii, et temperatuuri tõus tööstusajastueelse tasemega võrreldes jääks kindlalt alla 2 °C. EL on võtnud kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks 1990. aastaga võrreldes vähemalt 40%, parandada energiatõhusust 27% ja suurendada taastuvate energiaallikate osakaalu lõpptarbimises 27%-ni. Peamine mehhanism, millega kliimamuutuste vastu võideldakse ...

2015. aasta detsembris Pariisis toimunud ÜRO kliimakonverentsil leppisid osalejad kogu maailmast kokku, et globaalset soojenemist piiratakse nii, et temperatuuri tõus tööstusajastueelse tasemega võrreldes jääks kindlalt alla 2 °C. EL on võtnud kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks 1990. aastaga võrreldes vähemalt 40%, parandada energiatõhusust 27% ja suurendada taastuvate energiaallikate osakaalu lõpptarbimises 27%-ni. Peamine mehhanism, millega kliimamuutuste vastu võideldakse, on ELi heitkogustega kauplemise süsteem.

Emission Measurements - Legal Obligations

15-02-2017

This study looks at the discrepancy in NOx emissions between type-approval tests and real-world driving. It examines the legal stakeholder obligations with regard to emission measurements in the European type-approval process and offers insights into the practical implementation of type-approval procedures throughout the EU. This study was provided by Policy Department A at the request of the Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector (EMIS).

This study looks at the discrepancy in NOx emissions between type-approval tests and real-world driving. It examines the legal stakeholder obligations with regard to emission measurements in the European type-approval process and offers insights into the practical implementation of type-approval procedures throughout the EU. This study was provided by Policy Department A at the request of the Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector (EMIS).

Comparing EU and US Car Emissions Legislation

15-02-2017

This study was commissioned by Policy Department A at the request of the committee of inquiry into emission measurements in the automotive sector (EMIS). It provides a comparative study on the differences between the EU and US legislation on emissions in the automotive sector, covering the emissions standards themselves; the systems for their implementation and enforcement, including approval systems for vehicles; and the respective regimes for prohibiting the use of defeat devices.

This study was commissioned by Policy Department A at the request of the committee of inquiry into emission measurements in the automotive sector (EMIS). It provides a comparative study on the differences between the EU and US legislation on emissions in the automotive sector, covering the emissions standards themselves; the systems for their implementation and enforcement, including approval systems for vehicles; and the respective regimes for prohibiting the use of defeat devices.

Eelseisvad üritused

Partnerid

Olge toimuvaga kursis

email update imageMeilipõhine uudistesüsteem

Euroopa Parlamendiga seotud inimeste tegevust ja sündmusi saab jälgida e-posti põhise uudistesüsteemi abil, mis saadab uudised otse Teie e-posti aadressile. Süsteem hõlmab parlamendiliikmetega seotud viimaseid uudiseid, uudisteteenuseid ja mõttekoja Think Tank teemasid.

Süsteemi saab siseneda Euroopa Parlamendi veebisaidi kõikidelt lehtedelt. Kasutajaks registreerumine on lihtne: Think Tanki uudiste saamiseks sisestage oma e-posti aadress, valige Teid huvitav teema ja märkige, kui sageli soovite uudiseid saada (iga päev, iga nädal või iga kuu). Seejärel saadetakse Teile e-kiri, milles oleval lingil klõpsates saate registreerimise kinnitada.

RSS imageRSS-kanalid

Veebisaidil olevaid uudiseid ja täiendusi saab jälgida RSS-kanali abil.

RSS-kanali konfigureerimiseks klõpsake allpool toodud linki.