10

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Märksõna
Kuupäev

The European Parliament’s carbon footprint: Towards carbon neutrality

14-09-2020

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy ...

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, and the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) Unit at the request of the committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI).

Commitments made at the hearing of Stella KYRIAKIDES, Commissioner-designate - Health

22-11-2019

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and ...

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and "food safety and animal and plant health".

Commitments made at the hearing of Frans TIMMERMANS, Executive Vice-President-designate - European Green Deal

22-11-2019

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate ...

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate Action". The quotes included in this document only make reference to the oral commitments made during the hearing.

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050

05-02-2019

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

Ressursitõhusus ja ringmajandus

01-04-2018

Varasemate ja praeguste ressursikasutustavade tagajärjeks on suur saastatus, keskkonnaseisundi halvenemine ja loodusvarade ammendumine. ELi jäätmepoliitikal on pikk ajalugu ja tavaliselt on see keskendunud keskkonnahoidlikumale jäätmekäitlusele. Selle suundumuse peaksid ümber pöörama ressursitõhusa Euroopa tegevuskava ja ringmajanduse pakett, mis muudavad ELi majanduse 2050. aastaks säästvaks. Jäätmeid käsitleva nelja uue direktiiviga hiljutises ringmajanduse paketis kehtestatakse uued jäätmekäitluseesmärgid ...

Varasemate ja praeguste ressursikasutustavade tagajärjeks on suur saastatus, keskkonnaseisundi halvenemine ja loodusvarade ammendumine. ELi jäätmepoliitikal on pikk ajalugu ja tavaliselt on see keskendunud keskkonnahoidlikumale jäätmekäitlusele. Selle suundumuse peaksid ümber pöörama ressursitõhusa Euroopa tegevuskava ja ringmajanduse pakett, mis muudavad ELi majanduse 2050. aastaks säästvaks. Jäätmeid käsitleva nelja uue direktiiviga hiljutises ringmajanduse paketis kehtestatakse uued jäätmekäitluseesmärgid seoses jäätmetekke vältimise, korduskasutamise, ringlussevõtu ja prügilasse ladestamisega.

Climate Diplomacy

15-03-2018

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop ...

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop provided members of the AFET and ENVI Committees and all participants with insights from experts on the state of play with climate diplomacy and provided an opportunity to reflect on the role of the EU in this field. MEPs Jo Leinen and Arne Lietz, co-rapporteurs of the EP’s own-initiative report on climate diplomacy, hosted the workshop.

Kemikaalid ja pestitsiidid

01-02-2018

Kemikaale ja pestitsiide käsitlevate ELi õigusaktide otstarve on kaitsta inimeste tervist ja keskkonda ning vältida kaubandustõkkeid. Nende hulka kuuluvad eeskirjad, millega reguleeritakse teatavat liiki keemiatoodete turustamist ja kasutamist, ühtlustatud normid, millega piiratakse teatavate ohtlike ainete ja valmististe turulelaskmist ja kasutamist, ning eeskirjad, milles käsitletakse suurõnnetusi ja ohtlike ainete eksporti. Pestitsiidide all mõeldakse aineid, mida kasutatakse kahjurite piiramiseks ...

Kemikaale ja pestitsiide käsitlevate ELi õigusaktide otstarve on kaitsta inimeste tervist ja keskkonda ning vältida kaubandustõkkeid. Nende hulka kuuluvad eeskirjad, millega reguleeritakse teatavat liiki keemiatoodete turustamist ja kasutamist, ühtlustatud normid, millega piiratakse teatavate ohtlike ainete ja valmististe turulelaskmist ja kasutamist, ning eeskirjad, milles käsitletakse suurõnnetusi ja ohtlike ainete eksporti. Pestitsiidide all mõeldakse aineid, mida kasutatakse kahjurite piiramiseks, hävitamiseks ja tõrjumiseks. Need hõlmavad biotsiide ja taimekaitsevahendeid. Suurim ELi tasandi saavutus on kemikaalimäärus REACH, millega reguleeritakse ohtlike ainete registreerimist, hindamist ja autoriseerimist ning nende suhtes kehtivaid piiranguid.

Bioloogiline mitmekesisus, maakasutus ja metsamajandus

01-02-2018

ÜRO 1992. aasta keskkonna- ja arengukonverents, kus võeti vastu bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, kujutas endast bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ja looduskaitse alal suurt edasiminekut. ELil on olnud rahvusvahelisel areenil tähtis roll bioloogilise mitmekesisuse vähenemise, kliimamuutuste ja troopiliste vihmametsade hävitamise probleemidele lahenduste otsimisel. 2011. aastal võttis EL endale kohustuse peatada 2020. aastaks bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja ökosüsteemi teenuste ...

ÜRO 1992. aasta keskkonna- ja arengukonverents, kus võeti vastu bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, kujutas endast bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ja looduskaitse alal suurt edasiminekut. ELil on olnud rahvusvahelisel areenil tähtis roll bioloogilise mitmekesisuse vähenemise, kliimamuutuste ja troopiliste vihmametsade hävitamise probleemidele lahenduste otsimisel. 2011. aastal võttis EL endale kohustuse peatada 2020. aastaks bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja ökosüsteemi teenuste kahjustumine ELis. Teised elupaikade direktiivi või ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooniga (CITES) ette nähtud eesmärgid on veel täitmata. Kliimamuutuste leevendamise eesmärgil 2015. aasta detsembris sõlmitud ülemaailmne Pariisi kliimakokkulepe ning selle rakendamiseks vastu võetud ELi õigusaktid peaksid aga aitama säilitada bioloogilist mitmekesisust ja metsi järgmistel kümnenditel. Alates 1992. aastast on ELi kõige olulisem bioloogilise mitmekesisuse ja metsade kaitse rahastamisvahend olnud programm LIFE.

Võitlus kliimamuutuste vastu

01-02-2018

Kasvuhoonegaaside vähendamise poolest kuulub Euroopa Liit (EL) maailma suurte majandusjõudude seas esimeste hulka. 2018. aastaks oli EL vähendanud kasvuhoonegaaside heitkoguseid 1990. aasta tasemega võrreldes 23% ning on võtnud kohustuse vähendada neid 2030. aastaks kokku 40%. 2019. aasta detsembris esitles Euroopa Komisjon Euroopa rohelist kokkulepet – meetmepaketti, mille eesmärk on suurendada 2030. aastaks seatud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärki ja vähendada 2050. aastaks ELi ...

Kasvuhoonegaaside vähendamise poolest kuulub Euroopa Liit (EL) maailma suurte majandusjõudude seas esimeste hulka. 2018. aastaks oli EL vähendanud kasvuhoonegaaside heitkoguseid 1990. aasta tasemega võrreldes 23% ning on võtnud kohustuse vähendada neid 2030. aastaks kokku 40%. 2019. aasta detsembris esitles Euroopa Komisjon Euroopa rohelist kokkulepet – meetmepaketti, mille eesmärk on suurendada 2030. aastaks seatud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärki ja vähendada 2050. aastaks ELi majanduse CO2heidet kooskõlas Pariisi kokkuleppest tulenevate kohustustega.

Kestlik tarbimine ja tootmine

01-11-2017

Kestlik majanduskasv on Euroopa Liidu üks peamisi eesmärke. Kuna loodusvarasid jääb maailmas üha napimaks, peavad nii tootjad kui ka tarbijad leidma võimalusi, kuidas vähemaga rohkem ära teha. Et tulla selle probleemiga toime ajal, mil kliima kiirelt muutub ning nõudlus energia ja ressursside järele üha kasvab, on EL võtnud mitmesuguseid poliitikameetmeid ja teinud algatusi, mille eesmärk on kestlik tarbimine ja tootmine. Need peaksid parandama toodete üldist keskkonnatoimet kogu nende olelusringi ...

Kestlik majanduskasv on Euroopa Liidu üks peamisi eesmärke. Kuna loodusvarasid jääb maailmas üha napimaks, peavad nii tootjad kui ka tarbijad leidma võimalusi, kuidas vähemaga rohkem ära teha. Et tulla selle probleemiga toime ajal, mil kliima kiirelt muutub ning nõudlus energia ja ressursside järele üha kasvab, on EL võtnud mitmesuguseid poliitikameetmeid ja teinud algatusi, mille eesmärk on kestlik tarbimine ja tootmine. Need peaksid parandama toodete üldist keskkonnatoimet kogu nende olelusringi vältel, edendama nõudlust paremate toodete ja tootmistehnoloogiate järele ning aitama tarbijatel teha teadlikke valikuid.

Eelseisvad üritused

01-12-2020
FISC Public Hearing on 1st December 2020
Kuulamine -
FISC
01-12-2020
Inter-parliamentary Committee meeting on the Evaluation of Eurojust Activities
Muu sündmus -
LIBE
02-12-2020
Public Hearing on AI and Health
Kuulamine -
AIDA

Partnerid