6

vaste(t)

Sõna(d)
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Märksõna
Kuupäev

KESKNE TEEMA Duaalne haridus – kas väljapääsutee?

15-10-2014

Töökogemus on ettevõtetes kõrgelt hinnatud ja niisuguse kogemuse puudumine kujutab endast seetõttu suurt takistust esmakordsetele tööotsijatele. Paljud noored on sattunud nõiaringi: nad ei suuda leida esimest töökohta, kuid nad ei saa tööd seetõttu, et neil puudub töökogemus. Õpipoisiõpe on osutunud väga mõjusaks noorte tööhõive edendamise vahendiks ja on üks peamine põhjus, miks teatavates Euroopa riikides on noorte töötuse tase väga madal. Nii teatises hariduse ümbermõtestamise kohta kui ka 2013 ...

Töökogemus on ettevõtetes kõrgelt hinnatud ja niisuguse kogemuse puudumine kujutab endast seetõttu suurt takistust esmakordsetele tööotsijatele. Paljud noored on sattunud nõiaringi: nad ei suuda leida esimest töökohta, kuid nad ei saa tööd seetõttu, et neil puudub töökogemus. Õpipoisiõpe on osutunud väga mõjusaks noorte tööhõive edendamise vahendiks ja on üks peamine põhjus, miks teatavates Euroopa riikides on noorte töötuse tase väga madal. Nii teatises hariduse ümbermõtestamise kohta kui ka 2013. aasta teatises noorte töötuse kohta kutsus Euroopa Komisjon liikmesriike üles suurendama oma jõupingutusi maailmatasemel kutsehariduse ja -koolituse väljaarendamiseks, et tõsta kutseoskuste kvaliteeti, ning töökohapõhise kutseõppe, sealhulgas kvaliteetsete praktika- ja õpipoisiõppevõimaluste ning duaalsete süsteemide edendamiseks. Sarnaselt avaldas Euroopa Parlament (EP) kultuuri- ja hariduskomisjoni (CULT) taotlusel uuringu, milles uuritakse duaalse hariduse tugevusi ja nõrkusi ning 28 ELi liikmesriigi poliitika arengut seoses sellist tüüpi õppe kasutuselevõtu ja/või parandamisega.

Focus on: European Qualifications Framework

16-09-2013

The EQF is a translation grid for qualifications around Europe and at its core are eight reference levels, covering basic to most advanced qualifications. Each country is expected to classify its national qualifications into the eight EQF levels by means of its National Qualifications Framework (NQF) or the levels of its national qualifications system. The EQF is a concrete instrument to promote lifelong learning, mobility, skills and jobs of citizens throughout Europe, indispensable for achieving ...

The EQF is a translation grid for qualifications around Europe and at its core are eight reference levels, covering basic to most advanced qualifications. Each country is expected to classify its national qualifications into the eight EQF levels by means of its National Qualifications Framework (NQF) or the levels of its national qualifications system. The EQF is a concrete instrument to promote lifelong learning, mobility, skills and jobs of citizens throughout Europe, indispensable for achieving more and better jobs and growth, as Europe faces the challenges of becoming an advanced, knowledge-based economy.

Focus on: Early School Leaving in the European Union

15-04-2013

Investment in education and training contributes significantly to economic growth and is pivotal to the EU's current and future competitiveness, while enhancing active citizenship, personal development and well-being. Still, many young Europeans are currently lacking a perspective for their future. Some of them leave the education system without having the skills or qualifications which are now seen as necessary to make a successful transition to the labour market and for active participation in ...

Investment in education and training contributes significantly to economic growth and is pivotal to the EU's current and future competitiveness, while enhancing active citizenship, personal development and well-being. Still, many young Europeans are currently lacking a perspective for their future. Some of them leave the education system without having the skills or qualifications which are now seen as necessary to make a successful transition to the labour market and for active participation in today's knowledge-based economy.

Structural and Cohesion Policies for 2020 : Tools to Overcome the Crisis

15-11-2011

This note illustrates the crucial contribution of structural and cohesion policies to the "Europe 2020" strategy. It also highlights the role that the Parliament could play in strengthening these policies, which are all subject to the ordinary legislative procedure and will all undergo a far-reaching reform by 2014.

This note illustrates the crucial contribution of structural and cohesion policies to the "Europe 2020" strategy. It also highlights the role that the Parliament could play in strengthening these policies, which are all subject to the ordinary legislative procedure and will all undergo a far-reaching reform by 2014.

'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' - Working documents of Joint Parliamentary Meeting held on 13-14 April 2011

15-03-2011

Working group I : Cooperation in the area of freedom security and justice - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "cooperation in the Area of Freedom Security and Justice" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers various issues, such as borders, visas, migration and asylum, as well as police and judicial cooperation in criminal matters. Working ...

Working group I : Cooperation in the area of freedom security and justice - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "cooperation in the Area of Freedom Security and Justice" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers various issues, such as borders, visas, migration and asylum, as well as police and judicial cooperation in criminal matters. Working group II : Integration of citizens - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "Integration of Citizens" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers issues related to cultural diversity and education aspects as crucial factors to the success of the integration process of the Western Balkans to the European Union.

Struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika pärast Lissaboni lepingut

15-02-2010

Lissaboni leping toob kaasa olulised tagajärjed struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitikale. Käesolev uuring analüüsib muudatusi poliitikavaldkondades, mis kuuluvad Euroopa Parlamendi sisepoliitika peadirektoraadi poliitikaosakonna B vastutusalasse. Vaatluse alla võetakse institutsioonilised, menetluslikud ja finantsilised muudatused ning muutused õiguslikus aluses.

Lissaboni leping toob kaasa olulised tagajärjed struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitikale. Käesolev uuring analüüsib muudatusi poliitikavaldkondades, mis kuuluvad Euroopa Parlamendi sisepoliitika peadirektoraadi poliitikaosakonna B vastutusalasse. Vaatluse alla võetakse institutsioonilised, menetluslikud ja finantsilised muudatused ning muutused õiguslikus aluses.

Eelseisvad üritused

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Muu sündmus -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Kuulamine -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Kuulamine -
FEMM LIBE

Partnerid