Sellele veebilehele koondatud lingid lubavad heita pilgu ELi ainsa otseselt valitud institutsiooni siseellu.
 • Parlamendiliikmete uuringuteenistus

  x

  Parlamendiliikmete uuringuteenistus


  Parlamendiliikmete uuringuteenistus koostab parlamendiliikmetele vastavalt nende soovidele Euroopa Liiduga seotud poliitikavaldkondade, probleemide ja õigusaktide ülevaateid ning uuringuid. See on Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse (EPRS) üks osa.

  ue.aporue.lraporue@srpe

 • Head
 • Mõjuhinnangute üksused

  x

  Mõjuhinnangute üksused


  Mõjuhinnangute üksused teevad kindlaks kavandatud õigusaktide prognoositava majandusliku, sotsiaalse, keskkonnaalase jm mõju. Üksused on Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse (EPRS) osa.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@tnemssessatcapmi-srpe

 • Poliitikaosakonnad

  x

  Poliitikaosakonnad


  Viie poliitikaosakonna ülesanne on pakkuda parlamendikomisjonide ja muude parlamendi organite nõudmisel nii majasiseseid kui -väliseid kõrgetasemelisi sõltumatuid eksperditeadmisi, analüüsi ja nõuandeid poliitikaküsimustes. Poliitikaosakonnad on tihedalt kaasatud komisjonide töösse, kellel nad aitavad töötada välja õigusakte ELi poliitikavaldkondades ja teostada demokraatlikku kontrolli nende valdkondade üle.

  ue.aporue.lraporue@ecneics-ymonoce-pedlop ue.aporue.lraporue@noisehoc-pedlop ue.aporue.lraporue@snezitic-pedlop ue.aporue.lraporue@gdub-pedlop ue.aporue.lraporue@opxe-pedlop

 • Teaduslikud tuleviku-uuringud (STOA)

  x

  Teaduslikud tuleviku-uuringud (STOA)


  Teaduslike tuleviku-uuringute üksus (STOA), mis kuulub Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse (EPRS) alla, teostab teadusuuringuid ning annab strateegilist nõu teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamiseks ning teaduslike prognooside tegemiseks. Üksus viib oma esinduskogu juhtimisel läbi uuringuid ja korraldab üritusi.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@aots

 • Majanduse juhtimise tugiüksus

  x

  Majanduse juhtimise tugiüksus


  Majanduse juhtimise tugiüksus pakub parlamendiliikmetele teavet majanduse juhtimise alaste vahendite rakendamise ja pangandusjärelevalve teostamise kohta liidus, eelkõige euroalal.

  ue.aporue.lraporue@voge

 • EP Eurobaromeeter

  x

  EP Eurobaromeeter


  Euroopa Parlament tellib regulaarselt avaliku arvamuse uuringuid liikmesriikides. See aitab parlamendil kursis olla sellega, milline on inimeste ettekujutus parlamendi ja Euroopa Liidu tööst ning millised on nende ootused.

  ue.aporue.lraporue@gnirotinom.noinipo.cilbup

 • Euroopa lisaväärtuse üksus

  x

  Euroopa lisaväärtuse üksus


  Euroopa lisaväärtuse üksuse uuringutes tehakse kindlaks vajadus võtta Euroopa tasandi meetmeid, analüüsides selleks liidu tulevaste meetmete võimalikku kasulikkust. Üksus on Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse (EPRS) osa.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@eulavdeddanaeporue-srpe

 

Õigusloome jälgimissüsteem

Siin saate jälgida Euroopa otsustusprotsessi samm-sammult. Vaadake, mis on juba toimunud ja mis toimub järgmiseks.

Dokumendiregister

Register hõlmab kõiki ametlikke dokumente, mis Euroopa Parlament on alates 3. detsembrist 2001 koostanud või saanud. Dokumente saab otsida märksõna, autori, kuupäeva, viitenumbri ja dokumendi liigi järgi.

EPRSi blogi

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse blogi võimaldab pöörduda otse asjatundjate poole, kes abistavad Euroopa Parlamendi liikmeid uuringutes ja ettevalmistavas seadusandlikus töös.

ESPAS

ESPAS on ainulaadne institutsioonidevaheline projekt, mille eesmärk on suurendada ELi jõupingutusi väga tähtsas tuleviku kavandamise valdkonnas.

ORBIS - Tuleviku-uuringute keskus

Siin avaneb Teile maailma suurim tuleviku-uuringute kogu, kust saate teavet ühiskonda mõjutavate pikaajaliste suundumuste kohta. Kogust leiate käsitlused väga paljudel Teie ja kogu maailma inimeste jaoks olulistel teemadel. Tutvuge, lugege, süvenege.

URBIS - Rakendusuuringute keskus

Komisjoni tööprogrammiga seotud teave liikmesriikide parlamentidelt, piirkondadelt, linnadelt ja sotsiaalpartneritelt.

Euroopa Liidu teabelehed

Teabelehed on kokkuvõtlikud, ent kõikehõlmavad teabeallikad, mis annavad ülevaate Euroopa integratsioonist ja Euroopa Parlamendi osast selles. Neid ajakohastatakse korrapäraselt ja neid saab lugeda nii Think Tanki veebilehel kui ka teabelehtede veebilehel.

ELi raamatupood

Kõik ELi väljaanded on saadaval ELi raamatupoes, veebiraamatupoes, raamatukogus ja ELi institutsioonide väljaannete arhiivis.