Eelseisvad üritused

Kuulamised

Kodukorra artikli 193 alusel võib parlamendikomisjon korraldada ekspertide osavõtul kuulamisi, kui see on vajalik komisjoni tööks teatud valdkondades. Kuulamisi võivad ühiselt korraldada ka kaks või enam parlamendikomisjoni. Enamik komisjone korraldab kuulamisi korrapäraselt, kuna need võimaldavad ekspertidega konsulteerida ja pidada arutelusid tähtsatel teemadel. Siin lehel on kogu olemasolev teave kuulamiste kohta, sealhulgas kavad, teadaanded ja sõnavõtud.

Seminarid

Seminare viivad läbi poliitikaosakonnad ja nende korraldamine toimub kooskõlas finantsmääruse sätetega. Need ei ole tingimata avalikud üritused, kuid need võivad toimuda komisjoni koosoleku ajal.

Seminarid annavad parlamendiliikmetele võimaluse esitada ekspertidele küsimusi ja vahetada nendega arvamusi teemadel, mis on seotud parlamendi tegevusega või pakuvad hetkel huvi.

Muud üritused

Kõik muud poliitikaga seotud üritused.