Euroopan parlamentin toimivalta

01-01-2018

Laajojen valtuuksiensa ansiosta Euroopan parlamentti osallistuu täysipainoisesti unionin politiikan määrittelemiseen. Parlamentti pyrkii turvaamaan demokratian periaatteiden noudattamisen unionissa laatimalla lainsäädäntöä, käyttämällä budjetti- ja valvontavaltaansa, osallistumalla perussopimusten tarkistusmenettelyyn ja saattamalla asioita unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Laajojen valtuuksiensa ansiosta Euroopan parlamentti osallistuu täysipainoisesti unionin politiikan määrittelemiseen. Parlamentti pyrkii turvaamaan demokratian periaatteiden noudattamisen unionissa laatimalla lainsäädäntöä, käyttämällä budjetti- ja valvontavaltaansa, osallistumalla perussopimusten tarkistusmenettelyyn ja saattamalla asioita unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.