Kuluttajapolitiikan periaatteet ja välineet

01-11-2017

Vaikuttavalla kuluttajansuojapolitiikalla varmistetaan, että sisämarkkinat toimivat asianmukaisesti ja tehokkaasti[1]. Sen tarkoituksena on turvata kuluttajien oikeudet kauppiaisiin nähden ja tarjota tehostettua suojaa heikommassa asemassa oleville kuluttajille[2].Kuluttajansuojasääntöjen avulla markkinoista voi olla enemmän hyötyä koko taloudelle. Ne tekevät markkinoista oikeudenmukaisemmat ja kuluttajille tarjottavan tiedon laadun parantuessa ne voivat johtaa vihreämpiin ja sosiaalisempiin markkinatuloksiin. Kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä ja heidän turvallisuutensa ja taloudellisten etujensa suojaamisesta on tullut EU:n keskeisiä tavoitteita.

Vaikuttavalla kuluttajansuojapolitiikalla varmistetaan, että sisämarkkinat toimivat asianmukaisesti ja tehokkaasti[1]. Sen tarkoituksena on turvata kuluttajien oikeudet kauppiaisiin nähden ja tarjota tehostettua suojaa heikommassa asemassa oleville kuluttajille[2].Kuluttajansuojasääntöjen avulla markkinoista voi olla enemmän hyötyä koko taloudelle. Ne tekevät markkinoista oikeudenmukaisemmat ja kuluttajille tarjottavan tiedon laadun parantuessa ne voivat johtaa vihreämpiin ja sosiaalisempiin markkinatuloksiin. Kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä ja heidän turvallisuutensa ja taloudellisten etujensa suojaamisesta on tullut EU:n keskeisiä tavoitteita.