Lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet

01-02-2018

Lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet vaikuttavat suoraan ihmisten terveyteen, ja niihin sovelletaan sisämarkkinasäännöksiä. Kansanterveyden suojelemiseksi ja näiden tuotteiden turvallisuuden varmistamiseksi on otettu käyttöön vankka oikeudellinen kehys. Se kattaa koko syklin tutkimuksista ja testaamisesta markkinoille saattamista koskevaan lupaan, seurantaan ja takaisinvetoon. EU:n tällä alalla käsittelemiä keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi kohtuuhintaisten lääkkeiden saatavuus, mikrobilääkeresistenssin torjunta, kliinisten tutkimusten eettinen suorittaminen sekä tutkimuksen ja kehittämisen kannustimet. Jotta voidaan ottaa huomioon tieteellinen ja teknologinen kehitys ja vastata uusiin terveyshaasteisiin, lainsäädäntö- ja politiikkatoimia arvioidaan ja seurataan säännöllisesti.

Lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet vaikuttavat suoraan ihmisten terveyteen, ja niihin sovelletaan sisämarkkinasäännöksiä. Kansanterveyden suojelemiseksi ja näiden tuotteiden turvallisuuden varmistamiseksi on otettu käyttöön vankka oikeudellinen kehys. Se kattaa koko syklin tutkimuksista ja testaamisesta markkinoille saattamista koskevaan lupaan, seurantaan ja takaisinvetoon. EU:n tällä alalla käsittelemiä keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi kohtuuhintaisten lääkkeiden saatavuus, mikrobilääkeresistenssin torjunta, kliinisten tutkimusten eettinen suorittaminen sekä tutkimuksen ja kehittämisen kannustimet. Jotta voidaan ottaa huomioon tieteellinen ja teknologinen kehitys ja vastata uusiin terveyshaasteisiin, lainsäädäntö- ja politiikkatoimia arvioidaan ja seurataan säännöllisesti.