Yhteinen maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen

01-04-2018

Yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistettiin vuonna 2013 annetuilla säädöksillä, jotka tulivat voimaan vuonna 2015. EU:n toimielimet valmistelevat seuraavaa uudistusta monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 pohjalta ja ovat sitoutuneet hyväksymään sen ennen kuin nykyinen rahoituskehys päättyy vuonna 2020.

Yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistettiin vuonna 2013 annetuilla säädöksillä, jotka tulivat voimaan vuonna 2015. EU:n toimielimet valmistelevat seuraavaa uudistusta monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 pohjalta ja ovat sitoutuneet hyväksymään sen ennen kuin nykyinen rahoituskehys päättyy vuonna 2020.