1. Yhteinen maatalouspolitiikka lukuina

01-04-2018

Alla olevissa taulukoissa esitetään yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) eri osa-alueiden tilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden maatalous ja elintarviketeollisuus (taulukko II), ympäristönäkökohtien sisällyttäminen yhteiseen maatalouspolitiikkaan (taulukko III), metsäala (taulukko IV), YMP:n rahoitus ja YMP-menot (taulukot I ja V) ja maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kauppa (taulukko VI).

Alla olevissa taulukoissa esitetään yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) eri osa-alueiden tilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden maatalous ja elintarviketeollisuus (taulukko II), ympäristönäkökohtien sisällyttäminen yhteiseen maatalouspolitiikkaan (taulukko III), metsäala (taulukko IV), YMP:n rahoitus ja YMP-menot (taulukot I ja V) ja maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kauppa (taulukko VI).