Kalastuksen valvonta ja sääntöjen täytäntöönpano

01-01-2018

Kalastuksen valvonnalla ja sääntöjen täytäntöönpanolla on tarkoitus varmistaa kalastusta koskevien säännösten asianmukainen soveltaminen ja velvoittaa tarvittaessa niiden noudattamiseen. Jäsenvaltiot, komissio ja alan toimijat jakavat tätä koskevan toimivallan ja vastuun. Jos jäsenvaltiot eivät noudata näitä sääntöjä, niitä vastaan voidaan käynnistää rikkomusmenettely.

Kalastuksen valvonnalla ja sääntöjen täytäntöönpanolla on tarkoitus varmistaa kalastusta koskevien säännösten asianmukainen soveltaminen ja velvoittaa tarvittaessa niiden noudattamiseen. Jäsenvaltiot, komissio ja alan toimijat jakavat tätä koskevan toimivallan ja vastuun. Jos jäsenvaltiot eivät noudata näitä sääntöjä, niitä vastaan voidaan käynnistää rikkomusmenettely.