Maantieliikenne: liikennettä ja turvallisuutta koskevat säännökset

01-02-2018

Yksi EU:n tavoitteista vuosina 2010–2020 on ollut eurooppalaisen tieliikenneturvallisuusalueen toteuttaminen. Tällä alalla toimivalta kuuluu ensi sijassa jäsenvaltioille, mutta EU on antanut säännöksiä ajoneuvojen teknisestä kunnosta, vaarallisten aineiden kuljetuksista ja tiestön turvallisuudesta.

Yksi EU:n tavoitteista vuosina 2010–2020 on ollut eurooppalaisen tieliikenneturvallisuusalueen toteuttaminen. Tällä alalla toimivalta kuuluu ensi sijassa jäsenvaltioille, mutta EU on antanut säännöksiä ajoneuvojen teknisestä kunnosta, vaarallisten aineiden kuljetuksista ja tiestön turvallisuudesta.