Kehityspolitiikan yleiskatsaus

01-01-2018

Kehityspolitiikka on yksi Euroopan unionin ulkoisen toiminnan avainaloista. Sen tavoitteita ovat köyhyyden poistaminen, kestävän kasvun edistäminen, ihmisoikeuksien ja demokratian puolustaminen, sukupuolten tasa-arvon edistäminen sekä ympäristö- ja ilmastohaasteisiin vastaaminen. EU toimii maailmanlaajuisesti ja on maailman suurin kehitysavun antaja. Yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n mukainen toiminta ovat avainasemassa avun tehokkaassa toimittamisessa.

Kehityspolitiikka on yksi Euroopan unionin ulkoisen toiminnan avainaloista. Sen tavoitteita ovat köyhyyden poistaminen, kestävän kasvun edistäminen, ihmisoikeuksien ja demokratian puolustaminen, sukupuolten tasa-arvon edistäminen sekä ympäristö- ja ilmastohaasteisiin vastaaminen. EU toimii maailmanlaajuisesti ja on maailman suurin kehitysavun antaja. Yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden kanssa ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n mukainen toiminta ovat avainasemassa avun tehokkaassa toimittamisessa.