Humanitaarinen apu

01-01-2018

Humanitaarinen apu on EU:n ulkoisen toiminnan ala, jolla vastataan ihmisen aiheuttamista ja luonnonkatastrofeista johtuviin tarpeisiin. EU:n pelastuspalveluasioista ja humanitaarisen avun operaatioista vastaava komission pääosasto (ECHO) rahoittaa avustusoperaatioita ja koordinoi jäsenvaltioiden politiikkoja ja toimia. Euroopan parlamentti ja neuvosto toimivat yhdessä lainsäätäjinä unionin humanitaarisen avun politiikan alalla ja osallistuvat globaaliin keskusteluun humanitaarisen toiminnan vaikuttavuuden parantamisesta.

Humanitaarinen apu on EU:n ulkoisen toiminnan ala, jolla vastataan ihmisen aiheuttamista ja luonnonkatastrofeista johtuviin tarpeisiin. EU:n pelastuspalveluasioista ja humanitaarisen avun operaatioista vastaava komission pääosasto (ECHO) rahoittaa avustusoperaatioita ja koordinoi jäsenvaltioiden politiikkoja ja toimia. Euroopan parlamentti ja neuvosto toimivat yhdessä lainsäätäjinä unionin humanitaarisen avun politiikan alalla ja osallistuvat globaaliin keskusteluun humanitaarisen toiminnan vaikuttavuuden parantamisesta.