Afrikka

01-01-2018

EU:n ja Afrikan välisiä suhteita säännellään Cotonoun sopimuksella ja yhteisellä EU–Afrikka-strategialla, joissa kummassakin on poliittisia, taloudellisia ja kehitykseen liittyviä ulottuvuuksia. EU toimii aktiivisesti rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi Afrikassa ja käy Afrikan unionin kanssa vuoropuhelua eri politiikanaloilla ja myös demokratian ja ihmisoikeuksien alan kysymyksistä. Muuttoliikkeestä on tullut Afrikan ja EU:n välisten suhteiden ydinkysymys. Euroopan kehitysrahasto on edelleen EU:n Afrikan kanssa tekemän kehitysyhteistyön tärkein rahoituslähde.

EU:n ja Afrikan välisiä suhteita säännellään Cotonoun sopimuksella ja yhteisellä EU–Afrikka-strategialla, joissa kummassakin on poliittisia, taloudellisia ja kehitykseen liittyviä ulottuvuuksia. EU toimii aktiivisesti rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi Afrikassa ja käy Afrikan unionin kanssa vuoropuhelua eri politiikanaloilla ja myös demokratian ja ihmisoikeuksien alan kysymyksistä. Muuttoliikkeestä on tullut Afrikan ja EU:n välisten suhteiden ydinkysymys. Euroopan kehitysrahasto on edelleen EU:n Afrikan kanssa tekemän kehitysyhteistyön tärkein rahoituslähde.