Pääomien vapaa liikkuvuus

01-02-2018

Pääomien vapaa liikkuvuus on yksi unionin sisämarkkinoiden neljästä perusvapaudesta. Se on paitsi uusin myös niistä laajin, koska se kattaa ainoana kolmannet maat. Pääomavirtojen vapauttaminen on edennyt vähitellen. Maastrichtin sopimuksen johdosta rajoitukset, jotka koskevat pääomanliikkeitä ja maksuja sekä jäsenvaltioiden välillä että kolmansien maiden kanssa, ovat olleet kiellettyjä vuoden 2004 alusta lähtien, joskin poikkeuksia saattaa esiintyä.

Pääomien vapaa liikkuvuus on yksi unionin sisämarkkinoiden neljästä perusvapaudesta. Se on paitsi uusin myös niistä laajin, koska se kattaa ainoana kolmannet maat. Pääomavirtojen vapauttaminen on edennyt vähitellen. Maastrichtin sopimuksen johdosta rajoitukset, jotka koskevat pääomanliikkeitä ja maksuja sekä jäsenvaltioiden välillä että kolmansien maiden kanssa, ovat olleet kiellettyjä vuoden 2004 alusta lähtien, joskin poikkeuksia saattaa esiintyä.