Sosiaali- ja työllisyyspolitiikan yleiset periaatteet

01-01-2018

Euroopan yhdentymisen sosiaalinen ulottuvuus on kehittynyt merkittävästi vuosien myötä. Uusin esimerkki tästä on julistus Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista. Siinä vahvistetaan uudelleen, että EU on sitoutunut elin- ja työolojen parantamiseen kaikkialla unionissa.

Euroopan yhdentymisen sosiaalinen ulottuvuus on kehittynyt merkittävästi vuosien myötä. Uusin esimerkki tästä on julistus Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista. Siinä vahvistetaan uudelleen, että EU on sitoutunut elin- ja työolojen parantamiseen kaikkialla unionissa.